Uusi sivusto auki: tietoa sähkömarkkinoiden murroksesta

Askelmerkit sähkömarkkinamurrokseen on uusi Fingridin verkkosivuilla sijaitseva sisältökokonaisuus, joka palvelee sidosryhmiä samaan tapaan kuin aiempi Johtokatu-julkaisu. Uusi sivusto jakaa ajantasaista tietoa sähkömarkkinoiden murroksesta.

Energiajärjestelmä muuttuu nopeasti. Markkinoille tulee muun muassa tuulivoimaa ja samalla sieltä poistuu vanhaa fossiilisiin polttoaineisiin perustuvia energialähteitä. Tästä seuraa se, että sähkömarkkinoiden sääntöjä pitää kehittää ja muutoksista on tärkeää kertoa eri osapuolille, Fingridin erikoisasiantuntija Mikko Heikkilä perustelee sivuston tarvetta.

Vielä pari vuotta sitten muutoksen uumoiltiin olevan vaiheittainen ja kauempana tulevaisuudessa. Nyt markkinamurroksen ajankohdaksi ovat tarkentuneet vuodet 2020–2021, jolloin sähkömarkkinoilla tapahtuu liki yhtäaikaisesti merkittäviä muutoksia, kuten uuden Pohjoismaisen tasehallintamallin käyttöönotto ja siirtyminen viidentoista minuutin taseselvitykseen.

– Tuleva muutos on iso meille, mutta erityisesti meidän asiakkaillemme. Haluamme vastata heidän toiveisiinsa niin, että jaamme ymmärrettävää perustietoa muutoksista ja niiden vaikutuksista.

Kannattaa seurata Askelmerkkejä

Askelmerkit sähkömarkkinamurrokseen on verkossa julkaistava kokonaisuus, jonne kerätään ajantasaista tietoa sähkömarkkinoiden muutoksista. Kun tieto on verkossa, sitä voidaan päivittää helposti ja näin taataan sen ajantasaisuus. Aiemmin sisältö jaettiin painetuna, jolloin se oli osin vanhentunutta, kun muste kuivui.

Sivustolle tulee keskustelumahdollisuus, jossa kävijät voivat kommentoida sisältöjä. Keskustelualueelle voidaan jättää kysymyksiä, joihin Fingridin asiantuntijat vastaavat. Samalla Fingrid lisää avoimuutta ja vuoropuhelua toimialan kanssa.

Sivustosta tulee osa Fingridin julkista nettisivustoa. Sen kohderyhmään kuuluvat tukkusähkömarkkinoista kiinnostuneet sähkömarkkinoiden toimijat kuten isot sähkönkäyttäjät, sähköntuottajat, jakeluverkkoyhtiöt sekä reservimarkkinaosapuolet kuten aggregaattorit.

Fingridin asiantuntijat vastaavat sivuston kunkin erityisalueen sisällöntuotannosta. Sivusto julkistettiin marraskuun lopussa Fingrid Current -tilaisuudessa.

Pohjoismaisen tasehallintaratkaisun ytimessä

Sähkön kulutusta ja tuotantoa tasapainottavaa tasehallintaa avataan sivustolla kattavasti markkinatoimijoille.

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt kävivät pitkään neuvotteluja tasehallinnan päivityksestä. Viime keväänä yhtiöt pääsivät yhteisymmärrykseen, kuinka tasehallinta toteutetaan jatkossa. Siitä lähtien uutta tasehallintamallia on alettu rakentaa.

– Uusi tasehallintaratkaisu koostuu säätösähkön markkinapaikoista sekä uudesta tavasta toteuttaa tasehallintaa. Kyseessä on niin sanottu ACE-malli (Area Control Error). Malli korostaa yksittäisten tarjousalueiden tasapainon merkitystä reaaliajassa tapahtuvassa tasehallinnassa. Nykyään Pohjoismaita tasapainotetaan yhtenä kokonaisuutena ensisijaisesti sähköverkon taajuuden mukaan, toteaa Heikkilä.

Markkinatoimijoille suurimman muutoksen tuovat uudet säätösähkömarkkinapaikat.

– Automaattisen säätösähkötuotteen eli aFRR:n (Automatic Frequency Restoration Reserve) kapasiteettimarkkina aloittaa toimintansa vuoden 2019 aikana.

Mikä on varttitase?

Varttitase eli 15 minuutin taseselvitys on keskei-nen osa uutta tasehallintaratkaisua.

– Sähkömarkkinoilla käydään nykyään kauppaa tunnin tuotteilla, mutta jatkossa sähköä ostetaan ja myydään 15 minuutin jaksoissa, Heikkilä kertoo.

Taustalla on se, että fyysinen sähköjärjestelmä muuttuu, kun sähköntuotantoon tulee yhä enemmän nopeasti sään mukaan vaihtelevaa aurinko- ja tuulivoimaa.

– Jotta sähkön tuotanto ja kulutus voidaan pitää koko ajan tasapainossa, pitää markkinoille antaa mahdollisuus hoitaa tasapainotusta ja käydä kauppaa tuntia lyhyemmillä kokonaisuuksilla.

Tasehallintamallin valmistelu etenee Heikkilän mukaan Pohjoismaisten toimijoiden välillä hyvässä yhteistyössä.

 

Katso sivusto:

www.fingrid.fi/askelmerkit