Varttitaseen toteutuksen suunnittelu on käynnistynyt

Jaa
Fingrid ja muut pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat lähteneet edistämään 15 minuutin taseselvitysjaksoon siirtymistä. Tasehallinnan verkkosääntö velvoittaa EU:n jäsenmaat siirtymään varttitaseeseen kolmen vuoden kuluessa säännön voimaantulosta eli vuoden 2020 joulukuussa.

Fingrid on koonnut suomalaisista alan toimijoista referenssiryhmän, joka edesauttaa varttitaseen toteuttamista, pohtii toteutuksen yksityiskohtia ja viestii laajasti alan toimijoille. Varttitase koskee ensi vaiheessa sähkömarkkinoiden päivänsisäistä kaupankäyntiä ja säätösähkömarkkinoita. Suomen kannattaa siirtyä varttiin samanaikaisesti muiden Pohjoismaiden kanssa, jotta yhteisillä markkinoilla pystytään toimimaan ja käymään kauppaa ja jottei kuluttajille koidu ylimääräisiä kustannuksia. Ilman yhteispohjoismaisia sähkömarkkinoita Suomi ei ole mukana reaaliaikamarkkinoiden kehityksessä.

Energiamurroksen myötä, joustamattoman tuotannon lisääntyessä kulutuksen on kyettävä joustamaan nykyistä enemmän. Varttitase vastaa osaltaan tähän tarpeeseen. Nykyistä lyhyempi taseselvitysjakso arvottaa sähköenergian hintaa tarkemmin ja voi tätä kautta lisätä investointeja uuteen teknologiaan, kuten kulutusjoustoon. Se myös alentaa kynnystä osallistua päivänsisäisille ja säätösähkömarkkinoille, mahdollistaa entistä paremman markkinaintegraation pohjoismaisten ja keskieurooppalaisten sähkömarkkinoiden välille sekä parantaa sähköjärjestelmän käyttövarmuutta.

Siirtyminen varttitaseeseen vaikuttaa kaikkiin aktiivisesti sähkömarkkinoilla toimiviin osapuoliin. Se vaatii muutoksia mm. kulutuksen ja tuotannon suunnitteluun, energiamittaukseen ja tietojärjestelmiin. Toisaalta lyhyempi taseselvitysjakso tarjoaa mahdollisuuksia uuden teknologian käyttöönotolle ja uudenlaisten toimijoiden osallistumiselle entistä aktiivisemmin sähkömarkkinoille.

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Fingrid Oyj
Läkkisepäntie 21
00620 Helsinki
Puh. 030 395 5267

Fingrid.fi
Evästeasetukset
Tietosuojaseloste

Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle varman sähkön ja muovaamme kustannustehokkaasti tulevaisuuden puhdasta, markkinaehtoista sähköjärjestelmää.