Yhteistyösopimus edistää pohjoismaista tasehallintaa

Viisi pohjoismaista kantaverkkoyhtiötä solmi maaliskuussa 2017 yhteistyösopimuksen uuden pohjoismaisen tasehallintakonseptin kehittämisestä.

– Olemme hyvin iloisia, että pääsimme sopimukseen ja voimme jatkaa vahvaa pohjoismaista yhteistyötä, joka on Pohjoismaiden energia-alan tunnusmerkki. Sopimus on tärkeä askel kehitettäessä tehokkaita ja ilmastoystävällisiä energiamarkkinoita, jotka takaavat toimitusvarmuuden, sanovat toimitusjohtajat yhteisessä lausunnossaan.

Muuttuva sähköjärjestelmä lisää epäsäännöllisesti saatavilla olevan uusiutuvan energian tuotantoa ja tuo muutoksia kulutustottumuksiin. Tästä syystä tarvitaan parempaa joustavuutta ja epätasapainojen hallintaa. Uusi pohjoismainen tasehallintamalli takaa tämän.

Yhteistyösopimuksessa hahmotellaan kantaverkkoyhtiöiden roolit ja vastuut. Se sitouttaa viisi pohjoismaista kantaverkkoyhtiötä seuraamaan yhteistä tiekarttaa uuden tasehallintakonseptin ja yhteisten tasehallintamarkkinoiden toteuttamiseksi. Sopimuksessa hahmotellaan myös, miten uudenlaisia, yhteismarkkinoita ja tehtäviä tukevia markkina-alustoja kehitetään uudessa tasehallintarakenteessa.

– Arvonmuodostuksen ja toimitusvarmuuden turvaaminen on tärkein tehtävämme jokaisessa maassa ja Pohjoismaiden alueella. Olemme sitoutuneet takaamaan pohjoismaisen yhteistyön toimivuuden ja löysimme kaikkia osapuolia hyödyttäviä ratkaisumalleja, korostavat kantaverkkoyhtiöt.
Sopimus on viitoittanut tietä yhteiselle konsultoinnille yhteispohjoismaisessa taajuudensäätöblokissa, joka on lanseerattu aiemmin. •

 

Sopimuksen viisi pohjoismaista kantaverkkoyhtiötä ovat:
Fingrid, Svenska kraftnät, Statnett, Energinet ja Kraftnät Åland

Pohjoismainen tasehallintakonsepti ja tiekartta sisältävät mm. seuraavat virstanpylväät:
• Yhteispohjoismaiset kapasiteettimarkkinat aFRR:ää varten (Q2, 2019)
• Yhteispohjoismaiset kapasiteettimarkkinat mFRR:ää varten (Q4, 2019)
• 15 minuutin taseselvityksen (ISP) käyttöönotto (ISP) (Q2, 2020)
• Yhteispohjoismaiset energiamarkkinat aFRR:ää varten (Q1, 2021)
• Pohjoismainen modernisoitu ACE-tasehallinta täysin käytössä (Q1, 2021)