Search
Close this search box.

esitteet

Kantaverkko

Maanomistajien voimajohto-esitteet uudistettu

Fingridin maanomistajille suunnatut voimajohtoesitteet on uudistettu. Aiemmin esitteitä oli neljä, kaksi rakentamisvaiheesta ja kaksi valmiin voimajohdon ajalta. Jatkossa esitteitä on kaksi.