Search
Close this search box.

Näkökulma

Näkökulma

Energiamurros edellyttää lisää joustoa reservimarkkinoille

Energiamurroksen myötä reservimarkkinoille tarvitaan lisää joustavaa sähkön tuotantoa ja kulutusta. Erityisesti säästä riippuvalla tuotannolla, kulutuksella sekä sähkövarastoilla on hyvät mahdollisuudet tarjota tarvittavaa lisäjoustoa. Riittävästä tarjonnasta reservimarkkinoilla hyötyvät kaikki sähkön käyttäjät.

Näkökulma

Puhdas sähköjärjestelmä vaatii koko Pohjoismaat kattavaa ja tehokkaampaa siirtokapasiteettien laskentaa

Siirtyminen kohti entistä päästöttömämpää sähköjärjestelmää tarkoittaa sään mukaan vaihtelevan tuotannon lisääntymistä ja entistä suurempia vaihteluita sähkön siirrossa niin maiden sisällä kuin niiden välilläkin. Tämä luo tarpeen kehittää uusia menetelmiä siirtokapasiteettien laskentaan ja lisätä kansallisista sähköjärjestelmistä vastaavien kantaverkkoyhtiöiden yhteistyötä.

Näkökulma

Itä-Suomen kantaverkon kehittämistarpeet kaipaavat konkretiaa

Fingrid tekee jatkuvasti verkkosuunnitelmia tulevaisuuden varalle Itä-Suomessa, mutta asiassa voidaan edetä vasta kun tiedämme, millaisia johtoreittejä ja sähköasemapaikkoja uuden sähkön tuotannon ja kulutuksen liittämiseksi tarvitaan.

Tässä kaikki artikkelit.