Search
Close this search box.

Turvallisuus

Turvallisuus

Kasvustonkäsittely lisää voimajohtoalueen turvallisuutta

Ylipitkän puuston raivaaminen voimajohtojen läheltä vähentää sähkökatkoja ja parantaa turvallisuutta. Matalana pidettävälle alueelle voi löytyä uudenlaista taloudellista käyttöä tai sen avulla voi lisätä luonnon monimuotoisuutta.

Turvallisuus

Ymmärrys ihmisen toiminnasta lisää työturvallisuutta

Inhimillinen tekijä on ajattelutapa, näkökulma, jolla työturvallisuutta
analysoidaan ja kehitetään. Keskeistä on ihmisen toiminnan ymmärrys siitä, miten eri tekijät vaikuttavat työn tekemiseen ja työssä onnistumiseen.

Turvallisuus

Työtapaturmat nollataan suunnittelulla

Aurora Linen lähes 50 kilometriä pitkällä työmaaosuudella olot muuttuvat
jopa päivittäin, joten tutunkin työvaiheen turvallisuus tulee varmistaa joka
kerta ennen työn aloittamista. Turvallisuussuunnitelman noudattaminen ja
riskien jatkuva arvioiminen kuuluvat vaativan työmaan arkeen.

Turvallisuus

Työturvallisuus vuonna 2023

Vuonna 2023 Fingridin työkohteissa sattui poissaoloon johtaneita työpaikkatapaturmia enemmän kuin edellisvuonna ja työtapaturmataajuus nousi hieman. Vakavien työpaikkatapaturmien lukumäärä väheni verrattuna edellisvuoteen.

Turvallisuus

Vapaa-ajalla vastaat turvallisuudestasi itse

Työaikana työnantaja vastaa turvallisuudesta ja asianmukaisista varustuksista, mutta kotona ja vapaa-ajalla kannat vastuun itse. Ennakoinnilla ja suunnittelulla vältät monta harmia.

Turvallisuus

Riskittömästi ratissa

Fingridin työmaat tuovat valtakunnalliseen tieliikenteeseen sekä talon omaa väkeä että yhteistyökumppaneita. Turvallinen autoilu edellyttää tieliikennelain noudattamista ja järkeviä valintoja.

Turvallisuus

Sähkötyömaiden turvallisuus paranee koordinoinnilla ja kommunikoinnilla

Kun monet työryhmät toimivat rinnakkain kantaverkon työmaalla,
on kaikkien tiedettävä tarkasti, millaisia tehtäviä on menossa ja missä vaiheessa. Turvallisuutta varmistetaan Fingridissä esimerkiksi niin, että ilmoitus lisätyömaadoituksen tarpeesta tuli pakolliseksi kesäkuun alusta.

Turvallisuus

Sähköjen palautusta suurhäiriötilanteessa harjoiteltiin Pohjois-Suomessa

Pohjois-Suomessa harjoiteltiin lokakuussa pimeäkäynnistystä, jatkumona alkukesällä Kuopiossa toteutetulle harjoitukselle. Sähköjen palautustilanteiden harjoittelu on tärkeää, sillä suurhäiriöt ovat olleet Suomessa sangen harvinaisia eikä käytännön kokemusta niiden hoitamisesta pääse kertymään.

Turvallisuus

24 tunnin toimintakykyä testataan

Euroopan komission laatima verkkosääntö Network Code for Emergency and Restoration, eli NC ER on luotu ehkäisemään häiriötilanteiden laajeneminen ja
pysäyttämään sellaisen eteneminen suurhäiriöksi sekä varmistamaan järjestelmän nopea palauttaminen normaalitilaan.

Tässä kaikki artikkelit.