Search
Close this search box.

Turvallisuus

Turvallisuus

Vapaa-ajalla vastaat turvallisuudestasi itse

Työaikana työnantaja vastaa turvallisuudesta ja asianmukaisista varustuksista, mutta kotona ja vapaa-ajalla kannat vastuun itse. Ennakoinnilla ja suunnittelulla vältät monta harmia.

Turvallisuus

Riskittömästi ratissa

Fingridin työmaat tuovat valtakunnalliseen tieliikenteeseen sekä talon omaa väkeä että yhteistyökumppaneita. Turvallinen autoilu edellyttää tieliikennelain noudattamista ja järkeviä valintoja.

Turvallisuus

Sähkötyömaiden turvallisuus paranee koordinoinnilla ja kommunikoinnilla

Kun monet työryhmät toimivat rinnakkain kantaverkon työmaalla,
on kaikkien tiedettävä tarkasti, millaisia tehtäviä on menossa ja missä vaiheessa. Turvallisuutta varmistetaan Fingridissä esimerkiksi niin, että ilmoitus lisätyömaadoituksen tarpeesta tuli pakolliseksi kesäkuun alusta.

Turvallisuus

Sähköjen palautusta suurhäiriötilanteessa harjoiteltiin Pohjois-Suomessa

Pohjois-Suomessa harjoiteltiin lokakuussa pimeäkäynnistystä, jatkumona alkukesällä Kuopiossa toteutetulle harjoitukselle. Sähköjen palautustilanteiden harjoittelu on tärkeää, sillä suurhäiriöt ovat olleet Suomessa sangen harvinaisia eikä käytännön kokemusta niiden hoitamisesta pääse kertymään.

Turvallisuus

24 tunnin toimintakykyä testataan

Euroopan komission laatima verkkosääntö Network Code for Emergency and Restoration, eli NC ER on luotu ehkäisemään häiriötilanteiden laajeneminen ja
pysäyttämään sellaisen eteneminen suurhäiriöksi sekä varmistamaan järjestelmän nopea palauttaminen normaalitilaan.

Turvallisuus

Tavoitteena nolla tapaturmaa

Turvallisuusajattelu on jo olennainen osa Fingridin työmaiden arkea. Perehdytyksissä ja palavereissa keskustellaan luontevasti turvallisuudesta, ja työmailla henkilöstö tekee viikoittain turvallisuutta parantavia havaintoja.

Tässä kaikki artikkelit.