Turvallisuus

Turvallisuus

Tehtävänä työturvallisuus

Turvallisuusvalvoja huolehtii, että työskentely voimajohtorakennustyömaalla sujuu ilman haavereita.
”Ennakointi ja suunnitelmallisuus ovat ehdottomasti tärkeimmät asiat turvallisuudessa. Työntekijällä pitää olla oikeat varusteet, tiedot ja osaaminen turvalliseen työskentelyyn”, toteaa turvallisuusvalvoja Lauri Tolpanniemi.

Turvallisuus

Hyviä käytäntöjä ja kehittämiskohteita

Fingridissä työturvallisuus on jatkuvassa tarkastelussa. Sitä kehitetään yhdessä palvelutoimittajien kanssa. ”Töistä täytyy päästä terveenä kotiin. Siksi tavoitteemme on nolla tapaturmaa”, johtaja Timo Kiiveri Fingridistä sanoo.

Turvallisuus

Aktiivisesti, aloitteellisesti ja jatkuvasti valppaana

Enersense PN on vienyt työturvallisuusasiaa aktiivisesti eteenpäin muun muassa Fingridin Mieti ennen kuin toimit -kampanjan videoiden avulla. Toimialajohtaja Joni Parkkinen ja työmaapäällikkö Tomi Salonen kertovat, miten heillä ylläpidetään tärkeää

Turvallisuus

Työturvallisuus vuonna 2021

Viime vuonna Fingridin työkohteissa tehtiin ennätykselliset 1,86 miljoonaa työtuntia, mikä selittyy investointihankkeiden suurella määrällä. Vakavien työpaikkatapaturmien määrä väheni huomattavasti ja työtapaturmataajuus laski hieman.

Turvallisuus

Liekkiloukku tukahduttaa nestepalot

Fingridin Ulvilan sähköaseman muuntajan suoja-altaalle on valmistunut uudentyyppinen Liekkiloukku-kansiratkaisu, joka on innovatiivinen tapa tukahduttaa onnettomuuksista ja vahingoista johtuvat nestepalot.

Turvallisuus

Korkealla työskentelyyn lisäturvaa sähköasemilla

Fingrid käynnisti keväällä hankkeen, jonka päämääränä on parantaa korkealla työskentelyn turvallisuutta sähkö­asemilla. Tavoitteena on löytää koekiivettävistä rakenteista kehityskohteita ja löytää hyviä käytäntöjä korkealla työskentelyyn.

Turvallisuus

Naantalissa testattiin varavoima­laitoksen uusittuja laitteistoja

Fingridillä on 10 varavoimalaitosta, joissa ­varastoidaan suuri määrä polttoöljyä. Vaarallisen kemikaalin suurimittainen varastoiminen edellyttää varautumista mahdolliseen onnettomuuteen. Naantalin varavoimalaitoksen harjoituksessa syksyllä 2020 testattiin sammutusjärjestelmien toimivuutta.

Turvallisuus

Turvallisuuskävelyt ja auditoinnit kehittävät työturvallisuutta

Koronaepidemiasta johtuvissa poikkeusolosuhteissa henkilökohtaisia kontakteja on pyritty välttämään. Se ei ole kuitenkaan estänyt Fingridin työmaiden auditointien ja johdon turvallisuuskävelyjen suorittamista turvallisesti. Vallitseva tilanne on kannustanut myös kokeilemaan virtuaalisia työmaakäyntejä.

Turvallisuus

”Tiedosta työympäristö kaikissa tilanteissa”

Fingridin vuoden 2021 työturvallisuuskampanja ”Mieti ennen kuin toimit” muistuttaa työn suunnittelun ja ennakoinnin tärkeydestä. Tutuissakin työtehtävissä on tarkistettava olosuhteet ja arvioitava riskit ennen työhön ryhtymistä. Keräsimme työmailta esimerkkejä suunnitelmallisesta työskentelytavasta ja erityistä huomiota vaativista tilanteista. 

Tässä kaikki artikkelit.