Sähkömarkkinat

Sähkömarkkinat

Häiriöihin on varauduttava

Manner-Euroopan sähköverkon häiriötilanne vuonna 2021 osoitti, että Euroopan laajuinen yhteistyö toimii hyvin.
Ylikuormituksen takia Kaakkois-Euroopassa oli liikaa energiaa ja Luoteis-Euroopassa liian vähän. Puolessa minuutissa tilanne saatiin hallintaan ja tunnin päästä koko järjestelmä toimi normaalisti.

Sähkömarkkinat

Yhteistyö syvenee

Nordic RCC:n avulla sähköä siirtyy pohjoismaiden välillä jatkossa entistä enemmän turvallisuudesta tinkimättä.

Sähkömarkkinat

Katse tulevaan

Syksyllä valmistuvan sähköjärjestelmävision tulevaisuusskenaarioissa ennakoidaan erittäin merkittävää muutosta nykyiseen sähköjärjestelmään. Se kirkastaa koko energia-alan yhteistä tilannekuvaa energiamurroksessa.

Sähkömarkkinat

Eurooppalaiset sähkömarkkinat

Euroopan sähkömarkkinoiden integraatiota koskeviin kysymyksiimme vastasi ENTSO-E:n Secretary-General, Laurent Schmitt.

Sähkömarkkinat

Toimikuntatyö Fingridissä: Tiedot jakoon ja asiakkaat ääneen

Toimikunnat tarjoavat eri asiakasryhmille mahdollisuuden tuoda esiin omat näkökantansa Fingridin toiminnasta. Toimikunnissa ei tehdä päätöksiä vaan keskustellaan ja jaetaan tietoa puolin ja toisin. Kokouspöytäkirjat ovat julkisia.

Sähkömarkkinat

Mitä sähkömarkkinoiden uudistuminen vaatii kuluttajalta?

Kaikki puhuvat sähkömarkkinoiden murroksesta, mutta miten uudistuminen vaikuttaa kuluttajaan? Kysymyksiimme vastasi energiatehokkuuden asiantuntija Päivi Suur-Uski Motivasta. Motiva Oy on suomalainen, valtio-omisteinen yritys, joka tarjoaa asiantuntijapalveluja resurssitehokkuuden lisäämiseksi.

Sähkömarkkinat

Varttitaseen toteutuksen suunnittelu on käynnistynyt

Fingrid ja muut pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat lähteneet edistämään 15 minuutin taseselvitysjaksoon siirtymistä. Tasehallinnan verkkosääntö velvoittaa EU:n jäsenmaat siirtymään varttitaseeseen kolmen vuoden kuluessa säännön voimaantulosta eli vuoden 2020 joulukuussa.

Sähkömarkkinat

Datahubin uuden asiakaspalvelun kasvot

Sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä eli datahub otetaan käyttöön 21.2.2022. Käyttöönoton myötä aloittaa myös Fingrid Datahub Oy:n operatiivinen asiakaspalvelu.

Sähkömarkkinat

Henna Virkkunen: Markkinaehtoinen energiajärjestelmä on avain kestävään kasvuun

Europarlamentaarikko Henna Virkkunen uskoo monipuolisen ja markkinaehtoisen energiajärjestelmän olevan tehokkain toimintamalli Euroopan kestävän kasvun taloudelle. Uusien energialähteiden investointituet ovat perusteltuja niiden tuotannon alkuvaiheessa, mutta pidemmällä aikavälillä yhteiskunnan tukeman energian tulisi löytää kilpailuasemansa markkinoilla kysynnän keinoin.

Tässä kaikki artikkelit.