Sähkömarkkinat

Sähkömarkkinat

Joustoa kotitöihin Tuntihinta-sovelluksen avulla

Fingridin Tuntihinta-sovellus, joka kertoo seuraavan päivän sähkön hinnan tuntikohtaisesti, on ollut Suomen ladatuimpia sovelluksia viime viikkojen aikana. Yksi sen innokkaista käyttäjistä on Seija Uusitalo.

Sähkömarkkinat

Säätösähkömarkkinoille kaivataan lisää reservitoimittajia

Sähkön käyttötunnin aikaisten poikkeamien tasapainotukseen tarvitaan reservejä, joita Fingrid hankkii ylläpitämiltään markkinoilta. Olkiluoto 3:n käynnistyminen kasvattaa reservien tarvetta, kun taas sähkön hinnan nousu vähentää tarjontaa.

Sähkömarkkinat

Kohti hiilineutraaliutta sektori-integraatiolla

Suomen hiilineutraalius 2035 edellyttää energiasektoreiden sähköistämistä, lisää uusiutuvaa sähköntuotantoa, vahvan siirtoverkon ja toimivat markkinat. Kaasu-, lämpö- ja liikennesektoreiden integrointi sähköjärjestelmään mahdollistaisi vihreän siirtymän kustannustehokkaasti.

Sähkömarkkinat

Häiriöihin on varauduttava

Manner-Euroopan sähköverkon häiriötilanne vuonna 2021 osoitti, että Euroopan laajuinen yhteistyö toimii hyvin.
Ylikuormituksen takia Kaakkois-Euroopassa oli liikaa energiaa ja Luoteis-Euroopassa liian vähän. Puolessa minuutissa tilanne saatiin hallintaan ja tunnin päästä koko järjestelmä toimi normaalisti.

Sähkömarkkinat

Yhteistyö syvenee

Nordic RCC:n avulla sähköä siirtyy pohjoismaiden välillä jatkossa entistä enemmän turvallisuudesta tinkimättä.

Sähkömarkkinat

Katse tulevaan

Syksyllä valmistuvan sähköjärjestelmävision tulevaisuusskenaarioissa ennakoidaan erittäin merkittävää muutosta nykyiseen sähköjärjestelmään. Se kirkastaa koko energia-alan yhteistä tilannekuvaa energiamurroksessa.

Sähkömarkkinat

Eurooppalaiset sähkömarkkinat

Euroopan sähkömarkkinoiden integraatiota koskeviin kysymyksiimme vastasi ENTSO-E:n Secretary-General, Laurent Schmitt.

Sähkömarkkinat

Toimikuntatyö Fingridissä: Tiedot jakoon ja asiakkaat ääneen

Toimikunnat tarjoavat eri asiakasryhmille mahdollisuuden tuoda esiin omat näkökantansa Fingridin toiminnasta. Toimikunnissa ei tehdä päätöksiä vaan keskustellaan ja jaetaan tietoa puolin ja toisin. Kokouspöytäkirjat ovat julkisia.

Sähkömarkkinat

Mitä sähkömarkkinoiden uudistuminen vaatii kuluttajalta?

Kaikki puhuvat sähkömarkkinoiden murroksesta, mutta miten uudistuminen vaikuttaa kuluttajaan? Kysymyksiimme vastasi energiatehokkuuden asiantuntija Päivi Suur-Uski Motivasta. Motiva Oy on suomalainen, valtio-omisteinen yritys, joka tarjoaa asiantuntijapalveluja resurssitehokkuuden lisäämiseksi.

Tässä kaikki artikkelit.