Ympäristö

Ympäristö

Biohajoavia esteriöljyjä muuntajiin?

Kantaverkon suurjännitemuuntajassa voi olla jopa 100 tonnia mineraaliöljyä sähköeristeenä ja jäähdytysväliaineena. Muuntajaöljyihin liittyvien ympäristöriskien toteutumisen todennäköisyydet ovat erittäin pieniä, mutta silti niihin on tarpeen varautua.

Ympäristö

Paistaako päivä teollisen mittakaavan aurinkosähkölle?

Asiantuntijat uskovat kehittyvän teknologian ja vahvan sähköverkon avaavan väyliä uusille suomalaisille aurinkovoimalahankkeille. Suomessa aurinkosähkön teollisen kokoluokan käyttömahdollisuudet korostuvat suurten yritysten omaan käyttöön suunnatussa sähköntuotannossa. Ainakin toistaiseksi maamme suurimmat aurinkovoimalat ovat kansainväliseen mittakaavaan verrattuna pienehköjä, etupäässä kiinteistö- tai yrityskohtaisiin tarpeisiin rakennettuja hankkeita.

Ympäristö

YVA-hankkeissa on ruuhkaa

Suunnitellun voimajohdon reitti voi muuttua, jos YVAn eli ympäristövaikutusten arviointi menettelyn aikana löytyy esimerkiksi merkittäviä luontoarvoja. Tällä hetkellä YVA-hankkeita on ruuhkaksi saakka.

Ympäristö

Kantaverkko vahvistuu luontoarvoja kunnioittaen

Suomi tarvitsee lisää päästötöntä sähköä, mutta sen siirto onnistuu vain vahvan kantaverkon avulla. Uutta voimalinjaa rakennetaan luonnon ehdoilla kasvit, eläimet ja maisema huomioiden.

Ympäristö

Sähköä laineille

Katamaraanityyppinen Callboats-vene kulkee sähkövoimalla ja soveltuu joukkoliikenteeseen.

Ympäristö

Tutkittua tietoa purkubetonin hyödyntämisestä

Fingridin työmailla syntyy merkittäviä määriä purkubetonia. Sen ympäristövaikutusten ymmärtämiseksi diplomi-insinööriksi valmistuneelta Suvi Ollikaiselta tilattiin aihetta käsittelevä opinnäytetyö. Tutkimuksen tulokset ovat kaikkien Fingridin sidosryhmien hyödynnettävissä.

Ympäristö

Elämää voimajohtojen alla

Fingrid hakee jatkuvasti uusia tapoja voimajohtoalueiden hyödyntämiseen. Tuoreimpia kokeiluja ovat luomukeruualueet sekä pörriäishotellit.

Ympäristö

Ympäristöystävällistä teknologiaa Virkkalan sähköasemalle

Lohjan Virkkalassa sijaitsee sähköasema, joka toimii pioneerina Fingridin sähköasemauudistuksissa; täällä luovutaan ensimmäisenä kojeistojen rikkiheksafluoridista eli SF6-eristekaasusta. Projekti on maailmanlaajuisestikin uraauurtava, sillä kyseessä on samalla Siemens Energyn Euroopan tähän mennessä suurin SF6-vapaan teknologian toimitus.

Tässä kaikki artikkelit.