Search
Close this search box.

Ympäristö

Ympäristö

Uusi laskentamalli ohjaa päästövähennystoimia

Fingridissä otettiin viime vuonna käyttöön laskentamalli, joka ottaa huomioon niin oman toiminnan kuin palveluntuottajienkin aiheuttamat kasvihuonekaasu­päästöt. Saadut tulokset toimivat pohjana päästövähennysten suunnittelulle.

Ympäristö

Raivaus lisää luonnon monimuotoisuutta

Voimajohtojen säännöllinen kasvustonkäsittely parantaa sähköturvallisuutta ja siirtovarmuutta mutta pitää myös yllä monille eläin­ ja kasvilajeille tärkeitä avoimia elinympäristöjä.

Ympäristö

Jättimäinen vihreä teräshanke

Norjalaistaustainen Blastr Green Steel suunnittelee Inkooseen vähähiilistä terästehdasta, jossa on tarkoitus laskea merkittävästi hiilidioksidipäästöjä verrattuna perustuotantoon.

Ympäristö

Kantaverkon kunnossapitoa luontoa säilyttäen

Fingridin kantaverkko käsittää yli 14 000 kilometriä voimajohtoja. Sen kunnossapitotöissä luontoarvot
pyritään säilyttämään ennallaan ja
toisinaan luonnon monimuotoisuutta voidaan jopa edistää.

Ympäristö

Naudat laiduntavat, koirat paimentavat

Matti Tuhkalaisen hiehot pitävät huolta voimajohtoalueen maisemanhoidosta ja monipuolisen niittylajiston elintilasta. Fingridin perinneympäristöjen hoidon tuki auttoi aloittamaan laidunnuksen.

Ympäristö

Muutos, mahdollisuus ja me

Vihreä siirtymä on muutos kohti ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua – mutta myös mahdollisuus luoda Suomelle uudenlainen menestystarina. Vastuu vihreästä siirtymästä kuuluu meille kaikille ja jokainen voi vaikuttaa siihen.

Ympäristö

Luonnon monimuotoisuuden turvaksi

Fingrid kouluttaa urakoitsijoitaan tunnistamaan haitalliset vieraskasvilajit, rajoittamaan niiden leviämistä ja torjumaan ne oikein.

Usean piirretyn kuvan kollaasi voimajohdoista, joiden alla on lampaita ja metsää.
Ympäristö

Monimuotoista luontoa voimajohtojen alle

Maanomistajan ideakorteista löytyy monta luonnon monimuotoisuutta edistävää vaihtoehtoa voimajohtoalueiden hyödyntämiseksi. Fingrid myöntää myös perinneympäristöjen hoidon tukea, jonka määrä on kaksinkertaistunut entisestä.

Tässä kaikki artikkelit.