Ympäristö

Ympäristö

Luonnon monimuotoisuuden turvaksi

Fingrid kouluttaa urakoitsijoitaan tunnistamaan haitalliset vieraskasvilajit, rajoittamaan niiden leviämistä ja torjumaan ne oikein.

Usean piirretyn kuvan kollaasi voimajohdoista, joiden alla on lampaita ja metsää.
Ympäristö

Monimuotoista luontoa voimajohtojen alle

Maanomistajan ideakorteista löytyy monta luonnon monimuotoisuutta edistävää vaihtoehtoa voimajohtoalueiden hyödyntämiseksi. Fingrid myöntää myös perinneympäristöjen hoidon tukea, jonka määrä on kaksinkertaistunut entisestä.

Vaalean lilan värisiä kangasvuokkoja
Ympäristö

YVA tehdään yhteistyössä

Fingrid toivoo maanomistajien osallistuvan voimajohtojen aiheuttamien ympäristövaikutusten arviointiin palautetta antamalla. Arviointimenettelyssä on kaksi vaihetta, joissa maanomistajat voivat kommentoida hanketta.

Vaalean lilan värisiä kangasvuokkoja
Ympäristö

Järvilinja-hankkeelle Hyvä YVA -palkinto

Fingridin voimajohtohanke Järvilinja on saanut Hyvä YVA -palkinnon. Lähes 300 kilometriä pitkän voimajohdon päätepisteinä ovat Fingridin sähköasemat Vaalassa ja Joroisissa. 

Ympäristö

Biohajoavia esteriöljyjä muuntajiin?

Kantaverkon suurjännitemuuntajassa voi olla jopa 100 tonnia mineraaliöljyä sähköeristeenä ja jäähdytysväliaineena. Muuntajaöljyihin liittyvien ympäristöriskien toteutumisen todennäköisyydet ovat erittäin pieniä, mutta silti niihin on tarpeen varautua.

Ympäristö

Paistaako päivä teollisen mittakaavan aurinkosähkölle?

Asiantuntijat uskovat kehittyvän teknologian ja vahvan sähköverkon avaavan väyliä uusille suomalaisille aurinkovoimalahankkeille. Suomessa aurinkosähkön teollisen kokoluokan käyttömahdollisuudet korostuvat suurten yritysten omaan käyttöön suunnatussa sähköntuotannossa. Ainakin toistaiseksi maamme suurimmat aurinkovoimalat ovat kansainväliseen mittakaavaan verrattuna pienehköjä, etupäässä kiinteistö- tai yrityskohtaisiin tarpeisiin rakennettuja hankkeita.

Ympäristö

YVA-hankkeissa on ruuhkaa

Suunnitellun voimajohdon reitti voi muuttua, jos YVAn eli ympäristövaikutusten arviointi menettelyn aikana löytyy esimerkiksi merkittäviä luontoarvoja. Tällä hetkellä YVA-hankkeita on ruuhkaksi saakka.

Ympäristö

Kantaverkko vahvistuu luontoarvoja kunnioittaen

Suomi tarvitsee lisää päästötöntä sähköä, mutta sen siirto onnistuu vain vahvan kantaverkon avulla. Uutta voimalinjaa rakennetaan luonnon ehdoilla kasvit, eläimet ja maisema huomioiden.

Tässä kaikki artikkelit.