Search
Close this search box.

Kumppanit

Kumppanit

Sähkövarasto taipuu moneen

Sähkövarastoilla voidaan suojautua huippuhinnoilta, tasata kulutushuippuja ja varmistaa varavoiman saanti. Niitä voidaan hyödyntää myös taajuusreservimarkkinoilla.

Kumppanit

Reaaliaikaisuus kiinnostaa kuluttajia

Sähköisten palvelujen kehittäminen tuo yhä tarkempaa ja ajantasaisempaa tietoa kuluttajille ja yrityksille vaikkapa sähkönkulutuksesta. Energiakriisi antoi vauhtia kehittämistyölle. Millaisille palveluille on kysyntää ja mitä niiltä odotetaan?

Kumppanit

Kantaverkkopäivä katsoi tulevaisuuteen

Fingridin Kantaverkkopäivässä marraskuussa kerrottiin puhtaan energiajärjestelmän rakentamisesta, investoinneista kantaverkkoon ja vastuullisesta urakoinnista. Tilaisuudessa Fingrid myös palkitsi kantaverkkotoiminnassa ansioituneita yhteistyökumppaneitaan.

Kumppanit

Vastuullista kansainvälistä yhteistyötä

Fingrid kilpailuttaa kansainvälisesti
verkonrakennusprojektit ja myös osan laite­- ja materiaalitoimituksista. Urakoiden kilpailutus perustuu toimittajarekistereihin, joihin
päästäkseen urakoitsijan tulee täyttää niin laadullisia kuin määrällisiäkin vaatimuksia.

Kumppanit

Saumatonta yhteistyötä kantaverkkoyhtiöiden kesken

Fingridin, ruotsalaisen Svenska kraftnätin ja virolaisen Eleringin kumppanuus on monipuolista. Tavoitteena on yhtenäinen ja mahdollisimman vähähiilinen
sähköjärjestelmä, jonka avulla kaikki maat saavat sähköä markkinahintaan.

Kumppanit

Luotettava sähköverkko Suomen kilpailuvalttina

Sähköjärjestelmän vihreä siirtymä mahdollistaa Suomeen uutta, puhdasta teollisuutta ja isot teolliset
sähkönkuluttajat puolestaan varmistavat uusiutuvien energiainvestointien kannattavuuden.

Kumppanit

Synteettistä metaania Kristiinankaupungista

Uusiutuvan energian toimija CPC Finland investoi pääomasijoittaja Prime Capitalin kanssa vihreän vedyn tuotantoon. Kristiinankaupunkiin rakennettavan vetylaitoksen lopputuote on synteettinen metaani.

Tässä kaikki artikkelit.