Search
Close this search box.

flow based

Näkökulma

Puhdas sähköjärjestelmä vaatii koko Pohjoismaat kattavaa ja tehokkaampaa siirtokapasiteettien laskentaa

Siirtyminen kohti entistä päästöttömämpää sähköjärjestelmää tarkoittaa sään mukaan vaihtelevan tuotannon lisääntymistä ja entistä suurempia vaihteluita sähkön siirrossa niin maiden sisällä kuin niiden välilläkin. Tämä luo tarpeen kehittää uusia menetelmiä siirtokapasiteettien laskentaan ja lisätä kansallisista sähköjärjestelmistä vastaavien kantaverkkoyhtiöiden yhteistyötä.