Search
Close this search box.

kasvustonkäsittely

Kantaverkko

Raivaus lisää turvallisuutta

Voimajohtojen kasvustonkäsittely varmistaa sähköturvallisuuden ja
siirtovarmuuden. Säännöllisellä raivauksella ylläpidetään myös tietyille eläin- ja kasvilajeille elintärkeitä avoimia elinympäristöjä.

Turvallisuus

Kasvustonkäsittelyssä maltti on valttia

Voimajohtojen kunnossapidossa kasvustonkäsittelyllä on merkittävä rooli. Raivaussahan käsittely aiheuttaa toisinaan tapaturmia ja vaaratilanteita, eikä turvallisuusohjeiden noudattamista voi liiaksi korostaa.