kasvustonkäsittely

Turvallisuus

Kasvustonkäsittelyssä maltti on valttia

Voimajohtojen kunnossapidossa kasvustonkäsittelyllä on merkittävä rooli. Raivaussahan käsittely aiheuttaa toisinaan tapaturmia ja vaaratilanteita, eikä turvallisuusohjeiden noudattamista voi liiaksi korostaa.