raivaus

Kantaverkko

Raivaus lisää turvallisuutta

Voimajohtojen kasvustonkäsittely varmistaa sähköturvallisuuden ja
siirtovarmuuden. Säännöllisellä raivauksella ylläpidetään myös tietyille eläin- ja kasvilajeille elintärkeitä avoimia elinympäristöjä.