skenaariot

Kantaverkko

Sähköjärjestelmä mullistuu

Fingridin sähköjärjestelmävisio ennakoi tulevaisuusskenaarioissaan erittäin merkittävää muutosta nykyiseen sähköjärjestelmään. Visiota työstetään nyt eteenpäin sidosryhmiltä saadun palautteen pohjalta.