Search
Close this search box.

Kantaverkko auttaa ponnistamaan maailmalle

Jaa
Suomalainen kantaverkko on yrityskiihdyttämö, joka auttaa rakentamaan uusia vientivaltteja puhtaan sähkön ja avoimen datan ympärille. Suomella on käsissään harvinainen tilanne: Olemme edelläkävijä teknologiassa, josta on maailmalla akuutti tarve.

Kyse on sähkön kysyntä- ja kulutusjoustokeinoista. Siemensin kaltaiset isot kansainväliset toimijat testaavat täällä kysyntäjoustopalveluitaan. Eurooppalaisen kartoituksen kärkisija ja suunnannäyttäjän maine eivät ole syntyneet sattumalta.

Kehittyneet sähkömarkkinat mahdollistavat kysyntäjouston hyödyntämisen useilla sähkömarkkinapaikoilla. Ennen kaikkea Suomesta löytyy aktiivisia toimijoita. Yksi niistä on kantaverkkoyhtiö Fingrid, joka etsii alan innovaatioita sekä vanhojen että uusien yhteistyökumppaneiden kanssa.

– Kysyntäjoustokeinoilla on maailmalla kysyntää, sillä energiamarkkinat kamppailevat kaikkialla saman ongelman kanssa, toteaa Fingridin käyttötoiminnan kehityspäällikkö Jonne Jäppinen. Hän huomauttaa, että sähkömarkkinoilla kulutuksen ja tuotannon nopean tasapainottamisen hintalappu on moninkertainen normaaliin tukkusähköön verrattuna. Markkinoilla liikkuvat isot rahat.

– Joustamalla kulutuksessa voi saada merkittävää lisähyötyä. Sen ovat monet yritykset jo huomanneet, ja olemme saaneet markkinoille lisää toimijoita, toteaa Jäppinen.

Fingrid tarjoaa asiantuntemusta ja koekentän

Yksikään kysyntäjoustoratkaisu ei ole noussut vielä valtavirraksi. Suomesta löytyy Jäppisen mukaan maailman kärkitason energiaosaamista ja tuntimittaaminen on pitkällä. Se yhdistettynä maineeseen, avoimeen yhteistyöhön ja ennakkoluulottomaan asenteeseen luo hyvän perustan.

– Haluamme toimia mahdollistajana ja auttaa synnyttämään uutta bisnestä puhtaan sähkön ja joustavuuden ympärille, sanoo Jäppinen.

Fingrid tekee yhteistyötä hyvin erityyppisten toimijoiden kanssa pienistä start-upeista monikansallisiin jätteihin.

– Tarjoamme yrityksille koekentän ja asiantuntemuksemme. Yritykset pääsevät testaamaan ideoitaan pienellä riskillä. Innovaatiot voidaan tuotteistaa ja konseptoida valmiiksi maailmanmarkkinoille, selventää Jäppinen.

Hän huomauttaa myös, että kysyntäjoustoteknologia vilisee teknisiä määritelmiä ja Fingridin tekniset kriteerit ovat tiukat. Siksi ratkaisuja on kehitettävä yhteistyössä, jotta kumpikin osapuoli saa mitä tavoittelee.

Lisäksi on huolehdittava siitä, että ratkaisut ovat lakien ja standardien mukaisia. Fingrid auttaa poistamaan sääntelyesteitä. Esimerkiksi nykyiset, lähinnä vesivoimaloiden lähtökohdista laaditut markkinapaikkasäännöt tuottavat ongelmia. Sääntöjä on saatu tuloksekkaasti kehitettyä, ja yhä monipuolisemmat kulutuskohteet voivat osallistua markkinoille.

Tarjoamme yrityksille koekentän ja asiantuntemuksemme. Yritykset pääsevät testaamaan ideoitaan pienellä riskillä.

 

S-Ryhmä ja SEAM Group  Kysyntä-joustoratkaisujen pilotteina

Yhteistyöllä on jo saatu lupaavia tuloksia aikaiseksi. Yksi esimerkki ovat aggregaattoriyritykset, jotka kasaavat pienkulutuksesta ja -tuotannosta yhteen isomman kokonaisuuden, joka voi osallistua eri markkinoille. Suomi on tässäkin maailman kärkeä.

Fingrid ja ranskalainen Voltalis kehittävät parhaillaan säätösähkö- ja reservimarkkinoiden pelisääntöjä aggregaattoreiden toiminnan osalta yhteisessä pilottiprojektissa.

S-ryhmän kanssa kysyntäjoustomahdollisuuksia on kokeiltu seitsemässä Prismassa. S-ryhmä on 1,15 vuotuisella terawattitunnilla Suomen suurin ei-teollinen sähkönkuluttaja. Pilotissa selvitettiin, voisivatko Prismat osallistua kysyntäjoustoon kytkemällä laitteita pois päältä sähkön huippukulutustilanteissa ja purkamalla ylituotantoa kiinteistöihinsä. Tulokset olivat hyvät ja S-Voiman salkunhoitaja Tommi Riskin mukaan tavoitteena on laajentaa kysyntäjousto kaikille tasoille S-ryhmässä. Toteutuessaan se kasvattaisi kysyntäjouston on todella isoksi.

SEAM Groupin kanssa Fingrid selvitti, miten pakastevarastot voivat tarjota reservimarkkinoille taajuusohjattua käyttöreserviä. Pakastevarastot sopivat hyvin säätöresursseiksi, sillä -26-asteinen halli sietää kulutuksen ajoittaiset lisäykset ja vähennykset. Samoin kasvihuoneista voi kulutuspiikin aikaan sammua valot ilman, että vihannesten kasvu häiriintyy.

Yhteistyöhankkeiden perusteella lupaavaksi kysyntäjoustojen lähteeksi ovat Jäppisen mukaan nousseet myös varavoimageneraattorit, joita on Suomessa satojen megawattien edestä.

Kysyntäjoustoratkaisut ovat vain yksi esimerkki kantaverkon synnyttämistä uusista palveluista, joilla on kysyntää maailmalla.

Fingridin avoin data kerää tuhansia käyttäjiä

Reilu vuosi sitten Fingrid avasi datarajapintansa ja tarjoaa ensimmäisenä eurooppalaisena kantaverkkoyhtiönä lähes reaaliaikaista dataa sähkömarkkinoista ja voimajärjestelmästä vapaasti käytettäväksi. Data sisältää aikaleimattua tietoa tunti- ja minuuttitasolla esimerkiksi sähkönsiirrosta, hinnoista, kulutuksesta ja tuotantomuodoista.

Fingridin keräämää avointa dataa hyödyntämällä voidaan kehittää yrityksille, kuluttajille ja muille sähkömarkkinoiden toimijoille uusia palveluita. Pelkästään energiankulutuksen tarkka seuranta säästää rahaa. Palveluja kehitetään koko ajan yhteistyöprojekteissa, kilpailuissa ja hackathoneissa.

– Data on tämän vuosituhannen tärkein raaka-aine. Kiinnostuksen määrä on ylittänyt odotukset ja käyttäjiä on tuhansia – sekä suuria sähkönkuluttajia, tutkimuslaitoksia että yksityishenkilöitä, kertoo Jäppinen.

Fingrid hyötyy yhteistyöstä tietysti monin tavoin itsekin.

Kysyntäjoustoteknologian osalta tärkeä tavoite on saada sähkömarkkinoille lisää kilpailua. Nykyisellään tarjontaa on vähän, ja hinnat ovat sen mukaiset. Kun toimijoiden määrä kasvaa, kustannukset laskevat ja Fingrid voi siirtää hyödyn asiakkailleen.

– Kysyntäjoustopalveluissa on kyse olemassa olevien resurssien nykyistä paremmasta hyödyntämisestä. Parhaassa tapauksessa synnytämme samalla maailmanlaajuisia menestystarinoita, toteaa Jäppinen.

Joustoa sähkön kysyntään

  • Ilmastopoliittiset sitoumukset edellyttävät siirtymistä puhtaan energian yhteiskuntaan.
  • Fossiilipohjainen sähköntuotanto seurasi yhteiskunnan sähkönkulutusta, joten tuotanto ja kulutus pysyi tasapainossa.
  • Uusiutuva energia on luonteeltaan vaihtelevaa: tuuli puhaltaa ja aurinko paistaa jo tunnin sisällä eri voimakkuudella.
  • Nykyteknologialla sähköä ei voi varastoida pidemmäksi aikaa, joten kulutus on saatava joustamaan.
  • Kysyntäjoustolla tarkoitetaan sähkönkäytön siirtämistä korkean kulutuksen ja hinnan tunneilta edullisempaan ajankohtaan tai käytön hetkellistä muuttamista tehotasapainon hallinnan tarpeisiin. Suomessa kysyntäjoustoa voidaan hyödyntää useilla sähkömarkkinapaikoilla.