Search
Close this search box.

dynaaminen kuormitettavuus

Kantaverkko

Mittaamalla lisää siirtokykyä

Voimajohtojen kuormitettavuus vaihtelee eri sääoloissa. Fingridissä viime vuonna käynnistyneen DLR-projektin (Dynamic Line Rating) tavoitteena on mitata tätä kuormitettavuutta ja ottaa kaikki saatavissa oleva rakennetun verkon terminen siirtokyky käyttöön.