Search
Close this search box.

Mittaamalla lisää siirtokykyä

Jaa
Voimajohtojen kuormitettavuus vaihtelee eri sääoloissa. Fingridissä viime vuonna käynnistyneen DLR-projektin (Dynamic Line Rating) tavoitteena on mitata tätä kuormitettavuutta ja ottaa kaikki saatavissa oleva rakennetun verkon terminen siirtokyky käyttöön.

Osa kantaverkon voimajohdoista on kuormittuneempia kuin toiset. Esimerkiksi Oulun seudulla kulkeva Fingridin 400 kilovoltin voimajohto Isokangas–Pyhänselkä on yksi kuormittuneimpia johtoja. Sitä pitkin siirtyy Pohjois-Suomessa ja Pohjois-Ruotsissa tuotettu vesivoima ja tuulivoima etelään, jossa sähkön kulutus on suurinta.

Fingrid alkoi selvittää viime vuonna eri dynaamisen kuormitettavuuden tekniikoita sekä muiden yhtiöiden kokemuksia niiden hyödyntämisestä. Dynamic Line Rating (DLR) tarkoittaa voimajohdon dynaamista kuormitettavuutta, joka riippuu ympäröivistä sääoloista, kuten lämpötilasta ja tuulesta. DLR –laitteella mitataan johdon kuormitettavuutta reaaliajassa eri sääoloissa. Yhdistettynä sääpalveluun voidaan ennustaa kuormitettavuutta myös tulevina tunteina ja päivinä.

Mittaamisen tavoitteena on lisätä verkon hyödynnettävissä olevaa siirtokykyä niissä paikoissa, joissa johtojen lämpeneminen ja sen aiheuttama johdon riippuman kasvaminen rajoittaa siirtokykyä. Samoin tuulisissa oloissa esiintyvä johtimien voimakas jäähtyminen halutaan hyödyntää siirtokapasiteettia määrittäessä.

– Maailmalta kerättyjen kokemusten mukaan DLR soveltuu erinomaisesti tuulivoiman liittämiseksi tarvittavan siirtokapasiteetin saavuttamiseen. Tuulivoiman tuottaman alueellisen sähkön ylijäämän siirtämiseen tarvitaan eniten kapasiteettia juuri silloin, kun tuuli on voimakkainta, Fingridin suunnittelupäällikkö Antti Harjula sanoo.

– DLR-järjestelmillä arvioidaan saatavan keskimäärin yli kymmenen prosenttia lisää termistä siirtokykyä verrattuna puhtaasti vuodenaikoihin perustuvaan kuormitettavuuteen. Näin voimme palvella sähkömarkkinoita entistä kustannustehokkaammin, hän jatkaa.

Tänä vuonna Fingrid testaa kolmea erilaista DLR-järjestelmää 400 kilovoltin siirtoverkossa.

Oheisessa videossa Antti Harjula kertoo DLR-järjestelmästä ja projektipäällikkö Jukka Turunen esittelee DLR-järjestelmien sensorien asennusta Isokangas–Pyhänselkä-johdolle. Asennus tehtiin huhtikuussa 2020 ja sensoreita asennettiin neljä kappaletta termisen kuormitettavuuden kannalta kriittisiksi arvioituihin kohtiin. Asennus sujui hyvin ja johto saatiin palautettua käyttöön noin kahden tunnin kuluttua keskeytyksen alkamisesta.

DLR-monitorointinakymä antureiden mittaustuloksesta.

 

 

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *