ekosysteemipalvelu

Ympäristö

Voimajohtoalue on täynnä mahdollisuuksia

Vaikka Fingridin voimajohtoalueet lohkaisevat Suomen maastosta yli 60 000 hehtaaria, ne mahdollistavat paljon enemmän kuin rajoittavat. Voimajohtoalueet tarjoavat pohjan lukuisille eri käyttömahdollisuuksille.