Search
Close this search box.

energiainfrastruktuuri

Sähkömarkkinat

Vihreä ydin vahvistuu

EU-komissio priorisoi sähköverkkoja, offshore*-energiantuotantoa ja uusiutuvia kaasuja öljy- ja maakaasuinfrastruktuurin sijaan.