Search
Close this search box.

Vihreä ydin vahvistuu

Jaa
EU-komissio priorisoi sähköverkkoja, offshore*-energiantuotantoa ja uusiutuvia kaasuja öljy- ja maakaasuinfrastruktuurin sijaan.

Euroopan rajat ylittävän energiainfrastruktuurin uudistaminen on iso osa EU:n Green Deal -ohjelmaa. EU pyrkii ilmastoneutraaliin talouteen, jossa käytetään puhdasta energiaa. Maalin saavuttamiseksi tarvitaan uusiin teknologioihin soveltuvaa infrastruktuuria.

Catharina Sikow-Magny, EU-komission vihreästä siirtymästä ja energiajärjestelmien integraatiosta vastaava johtaja.

Tavoitteisiin pääsemiseksi EU hyväksyi joulukuussa 2020 ehdotuksen Euroopan laajuisia energiaverkkoja koskevan asetuksen (TEN-E-asetuksen) tarkistamisesta. Komissio haluaa nyt ajaa Euroopan laajuisiin energiaverkkoihin liittyviä hankkeita, joita kutsutaan yhteistä etua koskeviksi hankkeiksi. Tarkistetun asetuksen mukaan hankkeilla on edistettävä vuodeksi 2030 asetettuja EU:n päästövähennystavoitteita sekä ilmastoneutraaliuden saavuttamista vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi hankkeiden on edistettävä, vanhaan malliin, markkinoiden yhdentymistä, kilpailukykyä ja toimitusvarmuutta.

Catharina Sikow-Magny, EU-komission vihreästä siirtymästä ja energiajärjestelmien integraatiosta vastaava johtaja, huomauttaa että nykyinen, sinänsä hyvin toiminut TEN-E-säädös on ollut voimassa vuodesta 2013, joten sitä on jo aika päivittää.

“Nyt on lanseerattu EU:n Green Deal, joten meidän pitää varmistaa, että energiainfra on linjassa sen kanssa. Tämä taas on luonut painetta modernisointiin ja uusien teknologioiden huomioon ottamiseen.”

Uusitut TEN-E-säännökset mahdollistavat uusien, innovatiivisten teknologioiden kytkemisen EU:n energiajärjestelmään – mukaan lukien offshore-tuulivoima ja vety.

Ei tukea fossiileille

Komissio haluaa päivittää infraluokat, joiden perusteella hankkeisiin myönnetään TEN-E-tukea – ja samalla lopettaa tuen myöntämisen öljy- ja maakaasuinfraa koskeviin hankkeisiin. Nousussa sen sijaan on vetyinfra ja siihen liittyvä vedyn kuljetus ja tietyntyyppiset elektrolyysilaitteet.

”Ehdotuksessa myös siirretään painopistettä merellä sijaitseviin sähköverkkoihin antamalla säännöksiä, joilla helpotetaan maalla ja merellä sijaitsevan infran suunnittelua, toteuttamista ja integrointia. Tämä toteutetaan ottamalla käyttöön meriteknisten hankkeiden keskitettyjä palvelupisteitä, one-stop-shop-konseptin mukaisesti”, toteaa Catharina Sikow-Magny, joka on yksi komission suomalaisista ”kiintotähdistä” – Sikow-Magny aloitti komissiossa jo vuonna 1997.

Lisäksi ehdotuksessa halutaan edistää älykkäiden sähköverkkojen käyttöönottoa antamalla päivitetyt säännöt, joilla nopeutetaan sähköistämistä ja lisätään sähkön tuotantoa uusiutuvista energialähteistä. Samalla älyverkkoihin tehtävistä investoinneista annetaan uusia säännöksiä, jotta puhtaat kaasut (kuten biokaasu ja uusiutuva vety) voidaan liittää nykyisiin energiaverkkoihin.

Vaikutusta myös EU:n ulkopuolella

Komission linjana on panostaa – yhä edelleen – sähköverkkojen ja sähkön varastoinnin sekä hiilidioksidin siirtoverkkojen nykyaikaistamiseen. Luvassa on myös uusia säännöksiä tuen myöntämisestä EU:n ja kolmansien maiden välisiin infrahankkeisiin (keskinäistä etua koskevat hankkeet), joista on molemminpuolista hyötyä – ja jotka tukevat unionin yleisten energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamista parantamalla energian toimitusvarmuutta ja edistämällä hiilestä irtautumista.

Sikow-Magny katsoo, että uusitut TEN-E-säädökset kuvastavat hyvin komission tahtotilaa edistää vihreitä investointeja hyvin pitkäjänteisellä tavalla.

“Me tarvitsemme johdonmukaisuutta linjauksissa ja toimenpiteissä, jotta voimme taistella ilmastonmuutosta vastaan. Lisäksi tarvitaan oikeudenmukainen energiasiirtymä, jossa yksikään alue ei jää muista jälkeen”, hän toteaa.

Vihreästä tehokkuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta puhuessaan Catharina Sikow-Magny mainitsee pohjoismaisen sähkömarkkinan:

”Pohjoismainen sähkömarkkina toimii, monessakin suhteessa, mallina koko Euroopalle.”

*Off-shore: aaltovoima ja merelle rakennettavat sähköverkot

 

 

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *