energiamarkkinat

Sähkömarkkinat

Kaasu ja sähkö yhteisillä markkinoilla

Suomen ja koko Euroopan energiamarkkinat ovat muutoksessa. Yksi Euroopan komission ehdotuksista on, että kaasun ja sähkön hinta kytkettäisiin irti toisistaan.