Search
Close this search box.

Kaasu ja sähkö yhteisillä markkinoilla

Jaa
Suomen ja koko Euroopan energiamarkkinat ovat muutoksessa. Yksi Euroopan komission ehdotuksista on, että kaasun ja sähkön hinta kytkettäisiin irti toisistaan.

Viimeisten 20–30 vuoden aikana Euroopan energiajär­jestelmää on EU:n energia­säätelyllä pyritty muodostamaan yhä kilpailukykyisemmäksi.

”Kaikille markkinoilla muka­na oleville toimijoille ensisijaisia tavoitteita ovat energiajärjestelmän toimitusvarmuuden ja hiilineutraa­liuden lisäksi tehokkuus sekä asiakas­lähtöisyys. Yhteiselle innovoinnille ja kehitystoimille on iso tarve”, toteaa Gasgrid Finlandin toimitusjohtaja Olli Sipilä

Gasgrid Finland Oy on siirto­verkkoyhtiö, joka vastaa Suomen kaasunsiirrosta, siirtoinfrastruktuurin ylläpidosta ja kehittämisestä sekä kaasumarkkinan virtuaalisen kaup­papaikan ylläpitämisestä.

Energian hinta puhuttaa. Sipilä sanoo ymmärtävänsä kuluttajia, joille sähkö-­ tai kaasusopimukset ovat aiheuttaneet yllättäviä ja isoja lisäkuluja. Hän muistuttaa kuitenkin, että viime vuonna Suomessa sähkö oli Euroopan toiseksi halvinta.

”Hintojen nousu menee helposti markkinamallin viaksi. Tässä olisi kuitenkin hyvä erottaa kaksi eri asiaa: akuutti kriisi sekä sen tukeminen ja sen lisäksi pitkän aikavälin markkina­mallin kehitys.”

Hän muistuttaa, että kun läh­detään suurta haastetta vastaan, kriisitekijöitä on hoidettava tarpeen mukaan spesifisti. Varsinaisten markkinoiden pitkän aikajanan sääntelyyn ja sen investointielement­teihin sekä rakenteisiin ei lyhyellä aikavälillä tulisi tehdä hätiköityjä ratkaisuja.

”Jos niitä yritetään liian nopeasti muuttaa, vaikutukset voivat olla päin­vastaisia kuin mitä tavoitellaan.”

Juuri nyt toimintaan vaikuttavat EU-­komission suunnittelemat mark­kinamuutokset. Euroopan komissio on ehdottanut esimerkiksi kaasun ja sähkön hinnan kytkemistä irti toisistaan ja myös muita muutoksia markkinamalliin.

”Kriisit testaavat markkinoita aina. Markkinoilla on erilaisia ja monimut­kaisia hintamekanismeja, ja niihin puuttumiseen esimerkiksi hintaka­toilla on suhtauduttava varauksel­lisesti. Ennakoitavuus on hirveän
tärkeää”, Sipilä sanoo.

Miten kaasun hinta vaikuttaa Suomen sähkömarkkinoihin?

”Viime syksynä eurooppalainen yhteiskunta valmistautui poikkeuk­selliseen talveen, ja joka puolella ostettiin kaasua varastoon. Hinta karkasi pilviin, mutta siitä on tultu kovaa vauhtia alaspäin.

Keski­-Euroopan talvi on ollut sähkön käyttäjille suotuinen, lauha ja kovatuulinen. Maakaasun varastotilanne on nyt hyvä, ja tästä on hyvä jatkaa myös ensi talvea ajatellen.

Tuontikapasiteettia on, ja laivakuljetukset sekä terminaalit toimi­vat. Maakaasun asemaa energian­ ja sähköntuotannossa vähenne­tään. Erityisesti käyttäjät ovat olleet taitavia, ja kaasua on korvattu toisilla energialähteillä.

Suomessa ollaan varsin hyvässä asemassa, ja energiatulevaisuu­temme näyttää positiiviselta. Tulossa on muun muassa tuulivoima­hankkeita ja maahamme haluaa tulla paljon yhtiöitä, jotka käyttävät puhdasta sähköä teollisuusprosesseissaan.”

Vastaajana Fingridin markkinakehityspäällikkö Juha Hiekkala

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *