Search
Close this search box.

Oma Fingrid

Kantaverkko

Sähköverkko pysyy vakaana myös siirtokeskeytysten aikana

Kun kantaverkkoa tai sen liittymää rakennetaan ja kunnostetaan, sähkönsiirto keskeytetään tai sitä rajoitetaan. Fingrid suunnittelee keskeytykset hyvissä ajoin yhteistyössä asiakkaidensa kanssa. Ajantasaiset yhteystiedot Oma
Fingrid -­palvelussa varmistavat, että tieto keskeytyksistä kulkee sujuvasti.

Kantaverkko

Tarkkaa tietoa vikatilanteista

Yksityiskohtaiset tiedot sähkökatkoksista ja vikapaikka-­arviot näkyvät Fingridin asiakkaille keskitetysti Oma Fingrid ­-palvelussa.