Search
Close this search box.

Sähköverkko pysyy vakaana myös siirtokeskeytysten aikana

Jaa
Kun kantaverkkoa tai sen liittymää rakennetaan ja kunnostetaan, sähkönsiirto keskeytetään tai sitä rajoitetaan. Fingrid suunnittelee keskeytykset hyvissä ajoin yhteistyössä asiakkaidensa kanssa. Ajantasaiset yhteystiedot Oma Fingrid -­palvelussa varmistavat, että tieto keskeytyksistä kulkee sujuvasti.

Kuluvana vuonna on tehty ennätyksellinen määrä siirtokeskeytyksiä kantaverkossa. Suurin syy keskeytyksiin on uusiutuvan energian vaatimat investoinnit: siirtoyhteyksiä ja sähköasemia tarvitaan yhä enemmän, kun tuulivoimaloiden määrä kasvaa voimakkaasti.

Kaikki sähkönsiirron keskeytykset vaativat pitkällistä suunnittelua, koska ne vaikuttavat todella monen tahon rinnakkaiseen ja peräkkäiseen toimintaan. Länsirannikolla esimerkiksi toteutettiin viime kesänä yli kolmen viikon mittainen keskeytys, jotta useat eri työryhmät pääsivät työskentelemään turvallisesti voimajohtojen ja sähköasemien parissa.

”Kaikki työt saatiin suunnitellun aikataulun ja työjärjestyksen mukaisesti valmiiksi. Ennakkoon ilmoitettu siirtokeskeytysaika ylittyi ainoastaan kahdella tunnilla, mikä oli loistava suoritus”, kehuu erikoisasiantuntija Pasi Mantila Fingridistä.

Myös Oulussa kesällä valmistunut Leväsuon sähköasemahanke voimajohtojärjestelyineen vaati laajoja sähkön siirron keskeytyksiä, koska asemaan liittyy valtavasti asiakkaiden alueverkkojohtoja ja teollisuuden liityntäjohtoja.

”Oulun Leväsuon siirtokeskeytykset oli iso ponnistus kaikilta osapuolilta, mutta kuluttajille työ ei näkynyt.”

”Leväsuon siirtokeskeytykset oli iso ponnistus kaikilta osapuolilta, mutta kuluttaja-asiakkaat eivät huomanneet mitään eli kaikki saivat sähköä normaalisti. Työt oli suunniteltu ajoissa tarkasti, ja Fingrid piti meidät ajan tasalla”, kiittää käyttö- ja kunnossapitotiimin esimies Kimmo Määttä Oulun Energia Sähköverkko Oy:stä.

Pasi Mantila korostaa, että ilman hyvää ennakointia, suunnittelua, viestintää ja yhteistyötä suuria hankkeita ei olisi saatu valmiiksi sovituissa aikatauluissa.

”Kiitän kuluvan vuoden keskeytyksissä Fingridin asiakkaita, urakoitsijoita ja kunnossapitäjiä siitä, että keskeytystyöt saatiin tehtyä työturvallisesti ja yhtään käyttövarmuudesta tinkimättä”, Mantila sanoo.

Siirtojenhallinta ylläpitää verkon käyttövarmuutta

Siirtokeskeytyksiä on kantaverkossa varsinkin kesäkaudella yhtä aikaa useita, mutta ne pyritään ajoittamaan ja järjestämään siten, ettei kantaverkon käyttövarmuus vaarannu tai siirtokapasiteetteihin tule rajoituksia – siirtokapasiteettien rajoitukset nimittäin rajoittavat markkinoiden toimintaa ja saattavat myös nostaa sähkön markkinahintaa.

”Siirtokeskeytysten suunnittelu aloitetaan jo useita vuosia etukäteen, jotta keskeytykset ylipäänsä on mahdollista toteuttaa haluttuna ajankohtana”, kertoo yksikön päällikkö Mikko Piironen Fingridistä.

Tietyissä keskeytystilanteissa sähkön siirtokapasiteettia ei ole riittävästi ja joudutaan turvautumaan siirtojenhallintaan, jonka tehtävä on varmistaa, että sähköä siirtyy kantaverkossa korkeintaan käyttövarmuusrajojen mukainen määrä: kantaverkon tulee säilyttää kykynsä kestää yksittäisen johdon tai tuotantolaitoksen vikaantuminen.

Usein käytetty siirtojenhallinnan keino on Suomen rajasiirtokapasiteettien rajoittaminen. Se tarkoittaa käytännössä, että Suomeen voi tuoda tai Suomesta voi viedä vain tietyn määrän sähköä. Yhtenä ratkaisuna joudutaan toisinaan rajoittamaan sähkön tuotantolaitoksia alueellisesti, eli sähkön tuottajille annetaan tietyllä aikavälillä enimmäisteho, jonka ne voivat tuottaa.

”Sähkön tuotantoon tai rajayhteyksien siirtokapasiteetteihin tehtävät rajoitukset ovat välttämättömiä, jotta kantaverkon käyttövarmuus voidaan turvata myös keskeytysten aikana”, Piironen toteaa.

Tietojen vaihtoa ja tiivistä yhteydenpitoa

Siirtokeskeytysten aikana sähkön tuottajat ja jakeluverkkoyhtiöt vastaavat tuotantorajoitusten toteuttamisesta Fingridin ohjeiden mukaan.

Oulun alueella Caverionin käyttökeskus valvoo muun muassa tuulivoimaa ja pistää rattaat pyörimään, kun Fingridistä tulee tieto suunnitellun keskeytyksen tarkasta hetkestä.

”Suoritamme ohjaukset jokaiselle voimalaitokselle erikseen ja asetamme rajoitukset. Pidämme täällä meidän päässämme kaikki toimijat ajan tasalla”, selittää valvomopäällikkö Janne Kiiskilä Caverion Industriasta.

Keskeytyksen aikana vaihdetaan tietoja verkon tilasta puolin ja toisin. Kiiskilä kertoo, että yhteistyö Fingridin kanssa on sujunut mallikkaasti.

”Jaamme hyvin matalalla kynnyksellä mittaustietoja ja kerromme, jos havaitsemme pieniäkin poikkeamia verkossa. Jos taas Fingrid havaitsee verkossa häiriötä, meiltä kysytään esimerkiksi häiriötallenteita”, Kiiskilä kuvailee.

Viime kesän laajat keskeytykset vaativat perinpohjaista suunnittelutyötä.

Siirtokeskeytykset pienellä sähköverkon osalla ovat käyttökeskuksessa arkipäivää, mutta viime kesän laajat keskeytykset vaikuttivat laajempaan verkon osaan ja kestivät useita viikkoja. Ne vaativat perinpohjaista suunnittelutyötä mutta myös ohjaavat järjestelmien ja toimintamallien kehittämistä jatkossa.

”Olemme saaneet arvokasta kokemusta ja päässeet tarkastelemaan sisäistä prosessiamme sekä myös hiomaan yhteistyötämme Fingridin kanssa”, Kiiskilä mainitsee.

Yhteystiedot ajan tasalle Oma Fingrid -palvelussa

Siirtokeskeytykset suunnitellaan ja toteutetaan Fingridin laatiman vuosikellon mukaan hyvissä ajoin, jotta verkon käyttövarmuus saadaan pidettyä korkealla ja kaikille osapuolille koituu mahdollisimman vähän haittaa.

Vuosikellon mukaan Fingridistä lähtee sähkön tuottajille ja jakeluverkkoyhtiölle kysely siirtokeskeytysten tarpeesta, ja sitä varten yhteystietojen tulee olla ajan tasalla Oma Fingrid -palvelussa. Joskus asiakkaan ilmoittamat vastuuhenkilöt vaihtuvat nopeastikin, ja silloinkin Fingridissä pitäisi olla tiedossa oikeat ja ajantasaiset yhteystiedot.

”Jokaisella taholla on hyvä olla Oma Fingrid -palvelussa käytön yhteyshenkilö ja käyttökeskuspalvelua suorittavan valvomon tiedot, johon tarpeen vaatiessa saamme yhteyden ja lähettämämme tiedot menevät varmasti perille. Kukin taho voi sitten jakaa tietoa eteenpäin oikeille henkilöille”, Pasi Mantila neuvoo.

Hän suosittelee, että asiakas ilmoittaa palveluun yhden sähköpostin, johon Fingrid voi lähettää tietoa siirtokeskeytyksistä ja -rajoituksista. Asiakkaat syöttävät Oma Fingrid -palveluun ajantasaisten yhteystietojen lisäksi omat keskeytystarpeensa.

Tammikuuhun mennessä Fingrid kerää yhteen omat ja asiakkaiden keskeytystarpeet.

”Kun kaikki keskeytystarpeet ovat tiedossamme, kerromme niistä kaikille osapuolille. Pidämme tarpeen mukaan keskeytyspalavereita, joissa keskeytysjärjestelyitä käydään läpi tarkemmin”, Mantila kertoo.

Kimmo Määttä Oulun Energia Sähköverkko Oy:stä kertoo, että huhtikuun 2023 siirtokeskeytyksiä kokoonnuttiin suunnittelemaan jo kesällä 2022, siis todella hyvissä ajoin.

”Käyttövarmuuden säilyttäminen on meille tärkeää, joten eri vaihtoehdoista keskusteltiin avoimesti. Sillä tavalla selvitettiin parhaat ratkaisut kaikkien kannalta ja pääsimme synkronoimaan aikataulut Fingridin kanssa”, Määttä kuvailee.

Hän kannustaa kaikkia toimijoita ilmoittamaan ajoissa omia keskeytystarpeitaan Oma Fingrid -palveluun, jotta keskeytyksiä voidaan suunnitella – hätiköiden vaarantuu käyttövarmuus mutta ennen kaikkea työturvallisuus.

”Onpa joskus jollakin työmaalla kyselty edellisenä iltana, että saisiko verkosta sähköt poikki töiden ajaksi”, Määttä kummastelee ja lisää:

”Töitä pitää ennakoida noin vuosi eteenpäin ja ilmoittaa niistä Fingridin suuntaan. Suunnitelmallisuus helpottaa omaakin tekemistä.”

Siirtokeskeytysten vuosikello

  • Marraskuussa Fingrid lähettää kaikille asiakasliittyjille sähköpostitse siirtokeskeytys­tarvekyselyn, joihin pyydetään Oma Fingrid­ -palvelun kautta vastaukset marraskuun loppuun mennessä.
  • Tammikuuhun mennessä Fingrid sovittaa omat ja asiak­kaan ilmoittamat siirtokeskey­tystarpeet yhteen. Asiakkaille ilmoitetaan tiedossa olevat siir­tokeskeytystarpeet ja tiedos­sa olevat aikataulut tammikuun loppuun mennessä.
  • Tammikuun jälkeen lopulliset keskeytysajankohdat sovitaan asiakkaiden kanssa sähköpostit­se, puhelimitse ja laajemmissa keskeytyksissä erillisissä keskey­tyspalavereissa sekä asiakas­tapaamisissa.
  • Viimeistään 21 vuorokautta ennen keskeytyksen alkua laa­ditaan kytkentäsuunnitelma, jossa kellonajat, sähkölaitteis­ton kytkennät ja keskeytyksessä tehtävät työt lyödään lukkoon. Samalla tehdään verkon käyttö­varmuuteen liittyvät laskennat.
  • Viimeistään 9 vuorokautta ennen keskeytyksen alkua kyt­kentäsuunnitelma laaditaan kyt­kentäaloitteeksi, minkä jälkeen laaditaan myös sähkölaitteisto­kohtaiset kytkentäohjelmat.
  • Noin 7 vuorokautta ennen kytkennän aloitusta Fingridin kytkentäpäätös lähetetään käyttökeskuspalvelua suoritta­ville valvomoille ja käytönyh­teyshenkilöille. Asiakas laatii aina omaan sähkölaitteistoonsa liittyvät kytkentäsuunnitelmat ja kytkentäohjelmat.

Tutustu siirtokeskeytysten aikatauluun

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *