sähkömarkkinatoimikunta

Sähkömarkkinat

Sähkömarkkinatoimikunnan tavoite on alan kehittäminen

Fingridillä on kolme asiakastoimikuntaa, jotka toimivat yhdyssiteenä Fingridin ja eri asiakasryhmien edustajien välillä. Sähkömarkkinatoimikunnan väistyvä
puheenjohtaja Tero Karhumäki kertoo toimikuntatyön mahdollisuuksista.