sähkötyöturvallisuus

Turvallisuus

Vältä riskit sähkötyössä

Voimajohtojen ja sähköasemien parissa työskenteleville sähkötyöturvallisuuden huomioiminen on osa päivittäistä työtä. Tyypillisiä vaaratilanteita aiheuttavat verkkoon indusoituva latausjännite ja muiden verkkojen läheisyys.