sähkövarasto

Kumppanit

Sähkövarastot tukevat energiamurrosta

Jotta sähköjärjestelmän tuotanto ja kulutus pysyvät tasapainossa myös siirryttäessä uusiutuviin energiamuotoihin, tarvitaan joustoa. Sähkövarastoilla katetaan lyhytaikaisesti tuotannon vajetta, ja niiden avulla säätäminen onnistuu nopeasti.

piirroskuva: puolitettu maapallo, puita ja sähköjohtoja.
Sähkömarkkinat

Sähkövarastointi kehittyy ja monipuolistuu

Kehittyvät sähkön varastointimenetelmät, kuten sähköakut ja synteettiset polttoaineet, saattavat tuoda tulevaisuudessa paljon kaivattua joustoa puhtaaseen energiajärjestelmään.