Search
Close this search box.

sähkövarasto

Kumppanit

Sähkövarastot tukevat energiamurrosta

Jotta sähköjärjestelmän tuotanto ja kulutus pysyvät tasapainossa myös siirryttäessä uusiutuviin energiamuotoihin, tarvitaan joustoa. Sähkövarastoilla katetaan lyhytaikaisesti tuotannon vajetta, ja niiden avulla säätäminen onnistuu nopeasti.

piirroskuva: puolitettu maapallo, puita ja sähköjohtoja.
Sähkömarkkinat

Sähkövarastointi kehittyy ja monipuolistuu

Kehittyvät sähkön varastointimenetelmät, kuten sähköakut ja synteettiset polttoaineet, saattavat tuoda tulevaisuudessa paljon kaivattua joustoa puhtaaseen energiajärjestelmään.