työhyvinvointi

Näkökulma

Luottamus, avoimuus, rohkeus

Avoimuus luo luottamusta työyhteisöissä ja edesauttaa yhteistyötä, mikä puolestaan kasvattaa yrityksen aineetonta pääomaa, näkee Fingridin henkilöstöstä ja viestinnästä vastaava johtaja Tiina Miettinen. JULKAISTU 3.9.2018