Search
Close this search box.

voimajohdon esisuunnittelu

Kantaverkko

YVA kysyy ihmisiltä ja arvostaa ympäristöä

Voimajohtohankkeiden vuorovaikutteisuus on kasvanut vuosien mittaan. Hankkeen YVA-menettelyssä selvitetään hankkeen vaikutukset ihmisiin sekä alueen luonnonoloihin. Asukkailta pyydetään kannanottoja voimajohtoreitteihin ja maastoa kartoitetaan monesta näkökulmasta.
– Haluamme aidosti ottaa ihmiset ja ympäristön huomioon ja tehdä asiat mahdollisimman sopuisasti ja hyvin. Parannamme YVA-prosessimme joustavuutta jatkuvasti, sanoo Fingridin maankäyttöpäällikkö Ilkka Alm.