Search
Close this search box.

Fingridin hyväkuntoinen talousvuosi 2017

Jaa
Vuonna 2017 Fingrid jatkoi isoja investointejaan ja toimintansa kehittämistä.Taloudellisesti yhtiö on hyvässä kunnossa ja tuloskehitys on ollut odotettu ja sääntelyn mukainen. Liikevaihto oli 672 miljoonaa euroa ja investointeihin käytettiin yli 111 miljoonaa.

Vuonna 2017 Fingrid jatkoi suunnitelmallista kantaverkon kehitystyötään tulevaisuuden sähköjärjestelmää varten.
– Kokonaiskulujemme kehitys on pysynyt useamman vuoden kurissa ja olemme nyt saavuttaneet hyvän tasapainon kantaverkkohinnoittelun, toiminnan kulujen ja investointien kesken. Siksi pidimme tariffit ennallaan vuodelle 2018, sanoo talousjohtaja Jan Montell.

Kantaverkon siirtokapasiteetti oli tehokkaasti käytössä ja siirtovarmuus pysyi erinomaisella tasolla vuonna 2017. Sähkömarkkinoiden kannalta tärkeiden tasasähköyhteyksien luotettavuus nousi kautta aikojen parhaalle tasolle. Fingridin verkossa siirrettiin sähköä viime vuonna 66,2 terawattituntia, joka vastasi 75,5 prosenttia Suomen kokonaissähkönsiirrosta.

Sähköä tuotiin Ruotsista Suomeen 15,6 terawattituntia ja vietiin Ruotsiin 0,4 terawattituntia. Suomen ja Viron välisessä sähkönsiirrossa sähköä viettiin pääasiallisesti Suomesta Viroon 1,7 terawattituntia. Sähkön tuonti Venäjältä säilyi edellisvuoden tasolla, ja oli 5,8 terawattituntia.

31 miljoonan verot ja miljardin verran velkaa

– Fingrid maksoi veroja noin 31 miljoonaa euroa vuonna 2017. Yhtiö maksaa verot ja osingot Suomeen, ja se on jo pitkään pysynyt hintatasoltaan edullisimpien eurooppalaisten kantaverkkoyhtiöiden joukossa, toteaa Montell.

Yhtiön korolliset lainat olivat 1 082,7 miljoonaa euroa, joista pitkäaikaisia lainoja oli 813,4 miljoonaa euroa. Lainalukemat ovat pitkälti edellisen vuoden tasolla. Yhtiön maksuvalmius säilyi hyvänä ja yhtiön luottoluokitus korkeana.

Vuonna 2017 yhtiö laski liikkeeseen 100 miljoonan euron suuruisen kymmenen vuoden vihreän joukkovelkakirjan. Tällä rahoitetaan yhtiön investointeja, joilla odotetaan olevan nettovaikutuksiltaan pitkäaikaisia positiivisia ympäristövaikutuksia.

Fingrid maksaa verot ja osingot Suomeen. Yhtiö on pysynyt hinta-tasoltaan edullisimpien eurooppalaisten kantaverkkoyhtiöiden joukossa.

Tutustu Fingridin koko vuosikertomukseen verkossa: annualreport.fingrid.fi/

 

Yli sadan miljoonan investoinnit 2017

  • Investointeihin käytetiin 111,1 miljoonaa euroa vuonna 2017, mikä on 16,5 % liikevaihdosta. Vuotta aiemmin, eli 2016 investointeja tehtiin peräti 146,7 miljoonalla eurolla.
  • Vuonna 2017 sähköverkkoon investoitiin yhteensä 91,1 miljoonaa euroa ja varavoimaan 14,2 miljoonaa euroa. Tietojärjestelmät haukkasivat 5,7 miljoonaa euroa. Tutkimus- ja kehityshankkeet pysyivät 2,6 miljoonassa.
  • Toteutettiin 22 sähköasema-hanketta
  • Työntekijöitä oli vuonna 2017 keskimäärin 355. Henkilöstöstä oli vuoden lopulla naisia 24 prosenttia ja miehiä 76 prosenttia. Työntekijöiden keski-ikä oli 44 vuotta.

Tulevina vuosina investoinnit ovat arviolta 100 miljoonaa euroa vuodessa.