Search
Close this search box.

Fingridin uusi palvelupaketti

Jaa
Fingridin asiakkailleen tarjoamia palveluja on selkiytetty.

Sähkömarkkinoilla on tapahtunut viime vuosina nopeaa kehitystä. Toimijoita on enemmän kuin ennen ja niiden koko vaihtelee suuryrityksistä yksittäisiin kotitalouksiin ja konsultteihin. Tämä heijastuu myös kantaverkkoyhtiön toimenkuvaan.

Fingridissä pidetään tärkeänä, että palvelut ovat ymmärrettäviä ja vastaavat erilaisten asiakasryhmien tarpeisiin. Niinpä ne on nyt ryhmitelty uudestaan.

– Aikaisemmin meillä oli laaja lista erityyppisiä palveluja.Nyt olemme selkiyttäneet niitä ja yhdistäneet samansuuntaiset asiat saman otsikon alle, kertoo Fingridin asiakkuuksista vastava johtaja Jussi Jyrinsalo.

Asiantuntijaverkostot ja digitalisaatio tuovat uusia mahdollisuuksia.

– Tulevina vuosina jokainen fingridiläinen kohtaa yhä enemmän eri asiakkaita. Asiantuntemuksen nopea saatavuus on asiakkaillemme erityisen tärkeää, ja helposti lähestyttävää asiantuntijaverkostoa me haluamme myös jatkossa heille tarjota. Kehitämme myös sähköisiä palveluita, jotka auttavat osaltaan ajantasaisen tiedon saatavuutta.•

Uudet palvelukokonaisuudet:

SÄHKÖNSIIRTO

Kantaverkon sähkönsiirrosta sovitaan kantaverkkoon liittyneen asiakkaan ja Fingridin kesken kantaverkkosopimuksella. Palvelun avulla asiakas pääsee sähkömarkkinoille, joiden pelisääntöjä Fingrid on myös kehittämässä. Kantaverkkosopimuksessa sovitaan asiakkaan oikeudet siirtää sähköä kantaverkosta ja kantaverkkoon liittymispisteensä kautta, palveluehdot ja -hinnat, loissähkön toimitus ja loistehoreservin ylläpito sekä käyttövarmuuden ylläpitoon liittyvä reaaliaikainen tiedonvaihto. Sähkönsiirtopalvelun edellytyksenä on, että asiakkaalla on voimassaoleva liittymissopimus.

TASEPALVELUT

Fingrid vastaa Suomen hetkellisen tehotasapainon ylläpidosta ja valtakunnallisesta taseselvityksestä. Jokaisen sähkömarkkinoilla toimivan osapuolen on jatkuvasti huolehdittava sähkötaseestaan eli ylläpidettävä sähkön tuotannon/hankinnan ja kulutuksen/myynnin välinen tehotasapaino.

ALKUPERÄTAKUUN SERTIFIKAATTI

Fingrid vastaa Suomessa sähköisen alkuperätakuurekisterin palvelusta. Sähkön alkuperätakuut ovat sertifikaatteja, joiden avulla varmennetaan, että sähkö on tuotettu uusiutuvista energialähteistä tai tehokkaalla yhteistuotannolla.

Sähkönmyyjän, joka myy tai käyttää markkinoinnissaan uusiutuvaa energiaa, on varmennettava sähkön alkuperä. Samoin sähköntuottajan ja -käyttäjän, joka muussa liiketoiminnassaan ilmoittaa asiakkailleen tietoja käyttämänsä sähkön alkuperästä, on varmennettava uusiutuvien energialähteiden osuus.

SÄHKÖMARKKINAINFORMAATIO

Kantaverkkoyhtiönä Fingridillä on paljon tietoa sähkömarkkinoista. Jaamme tietoa toimijoille mahdollisimman laajalti ja tasapuolisesti, kuitenkin kilpailulliset näkökohdat huomioiden.

Osa sähkömarkkinainformaation julkaisusta perustuu lainsäädännön vaatimuksiin ja osan julkaisemme toimijoiden tietotarpeisiin vastataksemme. Fingrid kehittää sähkömarkkinatiedon julkaisua omien sivujensa lisäksi Nord Poolin kotisivujen ja ENTSO-E:n osalta.

VÄHITTÄISMARKKINOIDEN TIEDONVAIHTO

Fingridillä on sähkömarkkinalaissa säädetty tehtävä kehittää sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämää tiedonvaihtoa. Tehokkaan ja oikeellisen tiedonvaihdon kehittämiseksi Fingrid tekee tiivistä yhteistyötä mm. sähkömarkkinatoimijoiden, etujärjestöjen, palveluntarjoajien, valvovan viranomaisen, lainsäätäjän, kansallisten ja kansainvälisten sanomaliikennettä kehittävien organisaatioiden sekä muiden kantaverkkoyhtiöiden kanssa. Fingridin tiedonvaihtopalveluita ovat mm. käyttöpaikkarekisteri, sanomien testauspalvelu, yhteystietotaulukot ja Fingridin yhteydessä toimiva sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmä. Jatkossa Fingridin kehittämä ja ylläpitämä datahub tulee laajentamaan oleellisesti tiedonvaihtopalvelun sisältöä.

Fingridin asiakkaat

1) Verkkoyhtiöt – suurin asiakas-ryhmä, lähes 70 yritystä

2) Sähköntuottajat – tuotantolaitokset, jotka liittyvät suoraan Fingridin kantaverkkoon,
noin 20 yritystä

3) Sähkön suurkuluttajat – suuria yrityksiä, jotka ovat suoraan
kantaverkon kanssa tekemisissä,
noin 20 yritystä

4) Sähkömarkkinatoimijat – esimerkiksi konsultit ja sähkönmyynti-yhtiöt

Liittymissopimukset yhdenmukaisiksi

Fingridillä on asiakkaiden kanssa palvelusopimuksia jo kahden vuosikymmenen ajalta. Sopimusten sisällöt vaihtelevat. Kun liittymispisteisiin on tullut teknisiä muutoksia, on sopimusten päivittäminen ollut hankalaa. Sopimusten tietoja on aikaisemmin ylläpidetty käsin. Sopimuksiin on jäänyt vanhentuneita ja vääriä tietoja.

Liittymissopimukset päivitetään kaikkien asiakkaiden kanssa niin, että allekirjoitettava sopimus on kaikilla yhdenmukainen. Sopimuksiin kuuluu tekninen liite, joka saadaan tietokannasta asiakaskohtaisesti. Teknisiä tietoja päivitetään Elvis-ohjelmistokokonaisuuden Maximo-tietokannassa ja ArGis-karttasovelluksessa.

Tekniset tiedot tarkistetaan asiakkaiden kanssa yhdessä. Tietojen päivittäminen on jatkossa helppoa tietokannassa. Uudistusten jälkeen asiakkaat pääsevät näkemään omia tietojaan asiakasekstranetin ja kehitteillä olevan ”Verkkokartta taskuun” -mobiilisovelluksen kautta.