Search
Close this search box.

Toimikunnat siteenä Fingridin ja asiakasryhmien välillä

Jaa
Fingridin toimikunnat toimivat yhdyssiteenä Fingridin ja eri asiakasryhmien edustajien välillä ja antavat näkemyksiä Fingridin toiminnasta ja asiakkaille tarjottavista palveluista. Vattenfallin toimitusjohtaja Elina Kivioja ja Oulun Energian vastuullisuus- ja HR-johtaja Katja Virkkunen arvostavat Fingridin asiakaslähtöistä otetta ja toimikuntien hyvää vuoropuhelua.

Vattenfall:
Asiakastoimikuntien työskentely kerää kiitosta

Asiakkaat arvostavat avointa vuoropuhelua Fingridin koollekutsumissa asiakastoimikunnissa. Toimikuntiin osallistuvien yritysten mukaan toimikuntatyöskentely on tehokas tapa paitsi jakaa näkemyksiä energia-alan toimintaympäristöstä myös keskustella energiamurrokseen liittyvistä kysymyksistä.

”Fingridin asiakaslähtöisestä otteesta voisivat myös muut pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ottaa mallia”, toteaa Elina Kivioja, Vattenfallin toimitusjohtaja.

Tällä hetkellä Fingridillä on käytössä asiakasyhteistyön muotona kolme eri asiakastoimikuntaa. Niitä ovat neuvottelukunta, kantaverkkotoimikunta ja sähkömarkkinatoimikunta.

Nämä neuvoa-antavat yhteistyöelimet kokoontuvat neljä kertaa vuodessa.

Fingridin hallituksen nimeämän neuvottelukunnan puheenjohtajana viimeksi toiminut Vattenfallin toimitusjohtaja Elina Kivioja sanoo, että neuvottelukunnassa on ollut hyvä henki ja siellä on voinut avoimesti ottaa esille asiakkaita askarruttavia teemoja.

”Keskustelu on kehittynyt viime aikoina parempaa suuntaan ja myös asiakkaat ovat ottaneet proaktiivisesti esille kysymyksiä, joihin on haluttu näkemyksiä kantaverkkoyhtiöltä”, Kivioja sanoo.

Hänen mukaansa Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruususen selvitykset Fingridin ajankohtaisista hankkeista ja kehityskohteista antavat tärkeää tietoa tulevista projekteista ja auttavat asiakkaita suunnittelemaan ja aikatauluttamaan myös omia tulevaisuuden investointejaan.

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt voisivat ottaa mallia

Elina Kivioja kiittelee Fingridin asiakaslähtöistä otetta, mikä tuli esille esimerkiksi yhteistyössä Pohjois-Karjalan kantaverkon voimajohtojen uusimisessa ja uuden sähköaseman rakentamisessa varmistamaan Vattenfallin Pamilon vesivoimalaitoksen häiriötön toiminta.

”Näkemyksiämme kuunneltiin ja huomioitiin jo suunnitteluvaiheessa. Projektit ovat edenneet odotusten mukaan. Fingridin asiakaslähtöisestä otteesta voisivat myös muut pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ottaa mallia”, Kivioja sanoo.

Oulun Energia:
Verkottuvaa vuorovaikutusta

Oulun Energian vastuullisuus- ja HR-johtaja Katja Virkkunen on ollut Fingridin kantaverkkotoimikunnan puheenjohtajana ja arvostaa neljä kertaa vuodessa kokoontuvan ryhmän keskinäistä tiedonvaihtoa verkonhaltijoiden, teollisuuden ja tuotannon edustajien välillä.

Toimikunnan kokoukset on teemoitettu ajankohtaisten asioiden ympärille, jolloin työskentely on ollut myös jäsennellympää toimikunnan jäsenten voidessa ennakolta valmistautua huolellisemmin aiheisiin.

”Keskustelu on ollut hyvin aktiivista ja se on edistänyt verkottumista alan toimijoiden kanssa”, Katja Virkkunen sanoo.

Koronapandemian vuoksi toimikuntakokouksia on jouduttu pitämään etänä, mutta poikkeusjärjestelyistä huolimatta viestintä on sujunut hyvin.

Fingrid on myös alueellisesti vahvasti läsnä

Katja Virkkunen kuvailee yhteistyötä Fingridin kanssa elintärkeäksi, sillä Oulun Energialla on käynnissä useita mittavia investointihankkeita, joiden toteutumisen kannalta kiinteä yhteistyö kantaverkkoyhtiön kanssa on olennaista.

”Uuden biovoimalaitoksemme liittäminen sähköverkkoon on ollut meille iso juttu. Fingrid on ollut mukana varmistamassa, että voimalaitos täyttää verkkojärjestelmän vaatimukset”, hän sanoo.

”Uuden biovoimalaitoksemme liittäminen sähköverkkoon on ollut meille iso juttu. Fingrid on ollut mukana varmistamassa, että voimalaitos täyttää verkkojärjestelmän vaatimukset”, kertoo Katja Virkkunen, Oulun Energian vastuullisuus- ja HR-johtaja.

Ennakkotiedot Fingridin alkavista isoista sähköasemainvestoinneista ovat helpottaneet myös Oulun Energiaa yhteensovittamaan omia tulevaisuuden investointejaan.

”Yhdessä tekemällä voimme synkronisoida aikatauluja ja minimoida asiakkaille häiriöitä aiheuttavat katkot mahdollisimman pieniksi”, Virkkunen jatkaa.

Elina Virkkunen arvostaa myös Fingridin aktiivista osallistumista paikallisen Pohjois-Suomen voima-aluetoimikunnan ja alueellisen riskiarviointityöryhmän työskentelyyn.

”Varautumisen kehittäminen ja riskiarvioiden kartoittaminen ovat keskeisiä aiheita yhteiskunnassa, joka on entistä riippuvaisempi sähköstä. On tärkeää miettiä yhdessä, miten häiriöitä voidaan ennaltaehkäistä ja häiriöiden kestoaikaa minimoida sekä varmistaa nopea palautuminen häiriötilanteista”, hän sanoo.

Datahub-hankkeesta korjaavaa palautetta

Oulun Energian Elina Virkkusen mukaan energiamurroksen ja toimintaympäristön tulevaisuuden kehittymisen kannalta Fingridin keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän datahubin käyttöönotto edellyttää tiivistä vuoropuhelua alan kaikkien toimijoiden kanssa. Datahub-hankkeen suhteen Virkkusella on antaa myös korjaavaa palautetta.

”Datahubin kehittämiseen on liittynyt joitakin haasteita matkan varrella, mutta nyt asiat etenevät oikeaan suuntaan. Projektin edetessä hankkeeseen liittyvät yhtiöt ovat voineet lausua näkemyksiään, mutta hieman epäselväksi on jäänyt, kuinka näitä asioita on huomioitu. Tämä voi olla enemmänkin viestinnällinen haaste. Nyt kun järjestelmätoimittajatkin ovat olleet tiiviimmin mukana vuoropuhelussa, asiat ovat edenneet ripeämmin oikeaan suuntaan”, Virkkunen sanoo.

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *