Search
Close this search box.

Huolehtimassa ihmisistä ja sähköjärjestelmästä

Jaa
Fingrid vaikuttaa myönteisesti ihmisten oikeuksiin, kun turvaamme yhteiskunnan ja ihmisten kannalta kriittistä sähkönsaantia joka hetki.

Ihmisistä ja luonnosta välittämisen sanastoa määritellään nykyisin rahoitussektorilla, kun liiketoiminnan kestävyyttä edistetään kestävän rahoituksen keinoin. Tavoiteltuun kestävyyteen lukeutuu ympäristöstä ja yhteiskunnallisista vaikutuksista huolehtiminen, ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä hyvä hallinnointi korruptiota ja lahjontaa torjuen.

Rahoittajia tässä kiinnostaa se, millaisia riskejä sijoituksen arvolle voisi seurata, jos näistä asioista ei huolehdita.

Yrityksille on tulossa uutta sääntelyä kestävää toimintaa koskevan huolellisuusvelvoitteen muodossa. Uuden direktiivin ytimessä on estää liiketoiminnan haitallisia vaikutuksia ihmisille ja ympäristölle. Yritysten on otettava selvää ja aidosti ehkäistävä tai lievennettävä näitä vaikutuksia koko toimitusten ketjussa.

Velvoitteena on myös poistaa toteutuneet haittavaikutukset tai vähentää niitä mahdollisimman paljon. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi yrityksiltä edellytetään suunnitelmaa, jolla strategia ja liiketoimintamalli sovitetaan Pariisin ilmastosopimukseen ja 1,5 asteen lämpenemisrajaan.

Myös Fingridissä on perehdytty siihen, kuinka toimintamme jatkossakin vastaa kestävältä ja eettiseltä liiketoiminnalta odotettua toimintatapaa ja miten prosessejamme tulee kehittää.

Huolellisuusprosessi on riskienhallintaa.

Yksi näistä on huolellisuusvelvoiteprosessi, jonka perustana olevan vaikutusarvion olemme nyt tarkistaneet ajantasaiseksi. Huolellisuusprosessi on riskienhallintaa. Se toteuttaa käytännössä Fingridin velvollisuutta jatkuvasti arvioida, ennaltaehkäistä ja korjata liiketoiminnastamme ihmisille aiheutuvia vaikutuksia.

Ymmärryksemme ihmisoikeusvaikutuksistamme oli aiemmin varmistettu kattavasti vuonna 2016, ja sen tiedon avulla olemme kehittäneet toimintatapojamme omassa työyhteisössämme ja koko kantaverkon rakentamisen, kunnossapidon ja hankintojemme ketjussa. Olemme sisäistäneet sen, kuinka korostuneen tärkeää yhteistyö ja jatkuva vuoropuhelu toimistolla, työmailla ja tehtailla onkaan kielteisten vaikutusten estämisessä.

Asianmukaisen huolellisuuden toteutuminen Fingridin liiketoiminnassa korostuu entisestään, kun kantaverkkoon suunnitellaan ennätyksellisiä 4 miljardin euron investointeja seuraavan 10 vuoden aikana. Tämä tarkoittaa lukuisia kohtaamisia yksityisten ihmisten omistamilla mailla sekä hankintoja, joissa on mukana myös kansainvälisiä materiaalien ja palveluiden toimittajia. Tätä vaatii tehtävämme rakentaa Suomelle ilmastonmuutoksen hillinnän mahdollistavaa ja turvallista sähköjärjestelmää.

Häiriöt kantaverkon sähkönsiirrossa voivat aiheuttaa laajoja ja vakaviakin seurauksia ihmisille. Toisaalta Fingrid vaikuttaa myönteisesti ihmisten oikeuksiin, kun turvaamme yhteiskunnan ja ihmisten kannalta kriittistä sähkönsaantia joka hetki.

Tätä yhteiskunnallisesti merkittävää tehtävää toteuttaessamme tavoitteemme on huolellisuus niin työturvallisuudessa, korruptionvastaisuudessa kuin ihmisten päivittäisessä kohtaamisessa ja kohtelussa kokonaisuudessaan.

Hyvää ihmisoikeuksien päivää 10.12.!

Satu Vuorikoski
vanhempi asiantuntija, ympäristö ja yritysvastuu
Fingrid

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *