Search
Close this search box.

Kantaverkon kunnossapitoa luontoa säilyttäen

Jaa
Fingridin kantaverkko käsittää yli 14 000 kilometriä voimajohtoja. Sen kunnossapitotöissä luontoarvot pyritään säilyttämään ennallaan ja toisinaan luonnon monimuotoisuutta voidaan jopa edistää.

”Pitkien voimajohtojen reiteille osuu useita arvokkaita luontokohteita. Lähtökohtana on, että kunnossapitotöillä aiheutetaan mahdollisimman vähän häiriötä luonnolle”, sanoo Fingridin kunnonhallintapäällikkö Mikko Jalonen.

Esimerkiksi pesimäaikana raivauksia ei tehdä linnustolle arvokkaissa kohteissa, tai raskailla koneilla tehtäviä kunnossapitotöitä siirretään joissakin paikoissa talviaikaan, jotta maaperä ja kasvillisuus eivät vahingoitu samalla tavalla kuin sulan maan aikana.

Ennen kuin raivauksiin tai reunavyöhykkeen puuston käsittelyyn ryhdytään, selvitetään eri viranomaislähteistä, onko alueella suojeltavia kasveja tai luontokohteita.

”Näissä paikoissa toimitaan erillisohjeistuksen mukaisesti, ja arimmat kohteet merkitään maastoon, jotta ne osataan väistää.”

Yksi osa luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä on vieraslajien leviämisen estäminen.

”Tarkoitus on, että maastossa työskentelevät tunnistavat vieraslajit ja osaavat toimia levittämättä niitä”, Jalonen sanoo.

Kunnossapitotöillä voidaan myös edistää lajien elinoloja ja lisätä luonnon monimuotoisuutta.

Voimajohtojen kunnossapitotöillä voidaan myös edistää lajien elinoloja ja lisätä luonnon monimuotoisuutta.

”Reunavyöhykehakkuiden yhteydessä maanomistajan toiveesta voidaan jättää tekopökkelöitä lisäämään lahopuuta kasvualustaksi erilaisille eliölajeille ja pesäpuiksi linnuille.”

Kun monien perhosten luontaiset ympäristöt, eli niityt ja laidunmaat ovat vähentyneet, voivat voimajohtoaukeat tarjota niille sopivia avoimia elinalueita.

”Säännöllisillä raivaustoimilla on saatu säilytettyä uhanalaisten perhosten elinympäristöjä. Yksi hyötyjä on tummaverkkoperhonen ja sen ravintokasvi lehtovirmajuuri”, Jalonen kertoo.

Parhaillaan Fingridillä on käynnissä selvitystyö, jossa seurataan raivauskierron lyhentämisen vaikutuksia kasvillisuuden ja eliöstön lisääntymiseen perinne- ja paahdeympäristöissä.

”Olemme kuulolla uusista tavoista ylläpitää ja edistää luonnon monimuotoisuutta osana omaa toimintaamme.”

Fingrid vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen kehittämällä kantaverkkoa vihreän siirtymän ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi, jotta ilmastomme muuttuisi ja muuttaisi luontoa mahdollisimman vähän.

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *