Search
Close this search box.

Yleinen

Yleinen

Visio sähköjärjestelmästä

Euroopan energiamurros on vasta alussa, mutta vauhti kiihtyy. Suomella on erinomainen mahdollisuus menestyä tässä murroksessa. Fingrid on visioinut neljä erilaista pitkän aikavälin skenaariota sähköjärjestelmästä.

Yleinen

Mihin Suomessa kuluu sähköä?

Sähkön kulutuksessa ei vielä viime vuosina ole näkynyt suuria muutoksia Suomessa. Energiatehokkaammat laitteet laskevat sitä, mutta liikenteen ja erityisesti teollisuuden sähköistyminen nostavat kulutusta merkittävästi tulevaisuudessa.

Yleinen

Työturvallisuus vuonna 2022

Vuonna 2022 Fingridin työkohteissa sattui poissaoloon johtaneita työpaikkatapaturmia vähemmän kuin edellisvuonna, ja työtapaturmataajuus laski merkittävästi. Valitettavasti vakavien, yli 30 sairauspoissaolopäivään johtaneiden työpaikkatapaturmien lukumäärä lisääntyi vuonna 2022. Fingridin työkohteissa tehtiin aktiivisesti työtä työturvallisuuden eteen.

Yleinen

Sähkön riittävyyttä arvioidaan ennakoivasti

Eurooppalaiset kantaverkkoyhtiöt tekevät jatkuvasti yhteistyötä arvioidakseen sähkön riittävyyttä tulevina talvi- ja kesäkuukausina sekä tulevina vuosina. Arviot perustuvat todennäköisyyspohjaiseen analyysiin, jossa simuloidaan sään ja mahdollisten keskeytysten vaikutus sähkön tuotantoon, siirtoon ja kulutukseen. Tuloksena saadaan maittain odotusarvo tunneista, jolloin sähköstä saattaa olla pulaa.