Search
Close this search box.

Työturvallisuus vuonna 2022

Jaa
Vuonna 2022 Fingridin työkohteissa sattui poissaoloon johtaneita työpaikkatapaturmia vähemmän kuin edellisvuonna, ja työtapaturmataajuus laski merkittävästi. Valitettavasti vakavien, yli 30 sairauspoissaolopäivään johtaneiden työpaikkatapaturmien lukumäärä lisääntyi vuonna 2022. Fingridin työkohteissa tehtiin aktiivisesti työtä työturvallisuuden eteen.