Search
Close this search box.

Maine on tärkeä erityisesti monopolille

Jaa
Fingrid voi viedä Suomea kohti hiilineutraaliutta vain yhteiskunnan vahvalla tuella. Siksi maine on tärkeä erityisesti monopolille.

Jokaisella yrityksellä tai organisaatioilla on maine, halusi sitä tai ei. Riippumatta organisaation kiinnostuksesta rakentaa omaa mainettaan, ulkopuolinen maailma muodostaa sen joka tapauksessa.

Maine pohjautuu aina mielikuviin, käsityksiin ja kokemuksiin jostakin. Maine kantaa kauas, yksi huono kokemus saattaa leimata yksittäisen yrityksen tai kokonaisen toimialan pitkäksi aikaa.

Suomalainen viestintäalan yritys T-Media on kehittänyt tutkimusmallin maineen mittaamiseksi. Sen mukaan maine koostuu kahdeksasta elementistä: millaisena ihmiset näkevät organisaation hallinnon, talouden, johtamisen, tuotteet tai palvelut, vuorovaikutuksen, työnantajuuden ja vastuullisuuden. Näillä kaikilla osa-alueilla on merkitystä ihmisten käsityksiin organisaatiosta.

Fingridin kokonaismaine eri sidosryhmien keskuudessa T-Median mainemallin mukaan. (3.5-3.99 = hyvä tulos, yli 4 on erinomainen tulos).

Mainemalleja on toki muitakin ja osa puhuu mieluummin brändistä tai imagosta. Yhtä kaikki kyse on siitä, millaisena kukin organisaatio nähdään sidosryhmien keskuudessa.

Maine ei ole vain mielipide, vaan sillä on vaikutusta sidosryhmien käytökseen. Maine vaikuttaa esimerkiksi haluun ostaa organisaation tuotteita tai haluun puhua hyvää organisaatiosta tai haluun tukea organisaatiota kriisin keskellä.

Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid seuraa tarkasti omaa mainettaan eri sidosryhmien keskuudessa. Joskus meiltä on kysytty, miksi monopoli välittää maineestaan, teillä kun ei ole kilpailijoita.

Tähän on helppo vastata. Otetaan ensinnäkin työnantajamaine. Hyvä maine vaikuttaa jo yksistään siihen, hakeudutaanko meille töihin ja saammeko parhaat osaajat. Kilpailu osaajista on nykyisin kovaa. Tekniikan osaajien keskuudessa meidät onneksi tunnetaan hyvänä työnantajana.

Toiseksi, asiakkaiden hyväksi toimiminen on kaiken a ja o, myös kantaverkkotoiminnassa. Maailmalta löytyy esimerkkejä, jossa kantaverkkoyhtiö ei puhu asiakkaista vaan verkkoon liittyjistä tai vielä pahemmin kuormista. Fingrid haluaa toimia asiakkaiden hyväksi. Haluamme auttaa sekä tulevia että nykyisiä asiakkaita toimimalla mahdollisimman kustannustehokkaasti, varmistaa sähkön käyttövarmuuden sekä edistää sähkömarkkinoiden toimintaa.

Yrityksemme liiketoiminta on vahvasti viranomaisten ja päättäjien sääntelemää. Niinpä Fingridin on tärkeätä säilyttää viranomaisten ja poliittisten päättäjien luottamus siihen, että toimimme oikein ja avoimesti yhteiskunnan ja asiakkaiden hyväksi. Hyvä maine vaikuttaa siten toimintaedellytyksiimme.

Päättäjien ja viranomaisten kanssa luotettavan maineen ylläpitäminen edellyttää jatkuvaa vuoropuhelua ja organisaation toiminnan läpinäkyvyyttä.

Suuren yleisön keskuudessa maineemme on kohtalaisen hyvä, mutta yhtiömme rooli sähköjärjestelmässä ei ole kaikille selvä.

Vaikka kuluttajat eivät ole suoria asiakkaitamme, katsomme tärkeäksi seurata suuren yleisön näkemyksiä meistä, sillä mahdollisissa kriisitilanteissa tarvitsemme tukea kaikilta suomalaisilta – kuten juuri viime talvena sähköpulan uhatessa.

Kaiken kaikkiaan eri sidosryhmien tuki antaa meille luvan toimia suomalaisen yhteiskunnan hyväksi. Voimme rakentaa sähköverkkoa uusiutuvaa puhdasta sähköä varten ja viedä Suomea kohti hiilineutraaliutta vain yhteiskunnan vahvalla tuella. Maine on siksi tärkeä erityisesti monopolille.

Tiina Miettinen
HR- ja viestintäjohtaja
Fingrid

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *