Search
Close this search box.

Rohkea esihenkilö valmentaa ja kannustaa

Jaa
Suomen kantaverkkoyhtiö Fingridissä panostetaan rohkeaan esihenkilötyöhön, jossa avoimuus ja vuorovaikutus ovat tärkeitä työkaluja. Onnistunut esihenkilötyö tukee työntekijöiden niin sanotussa oman työn toimitusjohtajuudessa ja tavoitteiden saavuttamisessa, mutta sillä vaikutetaan myös työn ja vapaa-ajan tasapainoon ja työntekijöiden hyvinvointiin.

”Omassa esimiestyössäni koen valmentavan esihenkilötyön tärkeäksi voimavaraksi, jonka avulla voin kannustaa työntekijöitä menestymään omassa työssään”, sanoo Fingridin talous- ja analytiikkapäällikkö Mervi Marttila.

Fingrid on asiantuntijaorganisaatio, jossa toimintatavat pohjautuvat vahvasti tekijöiden erityisosaamiseen. Yhtiössä käytetään käsitettä ”oman työn toimitusjohtajuus”, jossa jokaisella on oma tavoitteensa ja vastuu siitä, että tavoitteet saavutetaan paitsi henkilökohtaisella tasolla, mutta myös organisaatiotasolla. Edellytyksenä on toimiva vuorovaikutus sekä tiedon avoin jakaminen.

”Oman työn toimitusjohtajuus tarkoittaa myös sitä, että ymmärrämme oman työn merkityksen laajassa kokonaisuudessa asiakkaan ja yhteiskunnan kannalta. Vaikka työ tehdään itsenäisesti, ei oman työn toimitusjohtajuus missään nimessä tarkoita yksin tekemistä. Teemme töitä joukkueena ja yhteisten tavoitteiden eteen”, Marttila painottaa.

Esihenkilötyössä korostuu valmentava ote.

Esihenkilötyössä korostuu valmentava ote, jossa asetetaan tavoitteita, rohkaistaan ottamaan vastuuta, kannustetaan ja osallistetaan muuttuvissa tilanteissa.

Esihenkilönä Marttila näkee tärkeänä, että elää tiiminsä arjessa mukana: on tukemassa ja tarjoamassa erilaisia näkökulmia. Työt on organisoitu niin, että jokaisella on mielekkäitä työtehtäviä, mutta myös niin, että työtehtävät jakautuvat tasaisesti. Näin vältetään liiallista kuormittumista työpaineiden keskellä.

”Me esihenkilöt olemme arjessa mukana tukemassa ratkaisujen löytymistä ja kannustamassa sekä mahdollistamassa tavoitteissa onnistumista.”

Valmentava johtamisote sopii hyvin asiantuntijaorganisaatioon, jossa tehdään paljon itsenäistä työtä. Onnistunut vuorovaikutus lähtee Marttilan mielestä avoimuudesta ja luottamuksesta. Rohkea esihenkilötyö tarkoittaa hänen mukaansa uskallusta jakaa vastuuta ja tukea vastuun ottamisessa, mutta myös reagointikykyä sekä rohkeutta tarttua haasteisiin ja epäkohtiin.

Työn ja vapaa-ajan tasapaino lisää tyytyväisyyttä

Fingridissä on avoin, rehti ja vastuullinen yrityskulttuuri, jossa töitä tehdään toisia kunnioittaen. Luottamukseen perustuvassa mallissa työn tulokset merkitsevät enemmän kuin kellokortin tuijottaminen.

Esihenkilötyössä painotetaankin tavoitteiden seurantaa: työntekijöillä on vapaus valita työskentelytapa, jolla tavoiteltuun tulokseen päästään. Vastuullisuuteen kuuluu myös työntekijöiden hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtiminen. Esimerkiksi ylitöitä on onnistuttu vähentämään merkittävästi.

”Vastuullisuus tarkoittaa ennen kaikkea tekoja.”

”Vastuullisuus tarkoittaa ennen kaikkea tekoja. Työn syklisyydestä johtuvien ylitöiden vähentäminen on onnistunut erilaisten toimenpiteiden avulla. Työt ovat paremmin tasapainossa, mikä näkyy ihmisten tyytyväisyytenä ja työ tuntuu mielekkäämmältä”, Marttila kertoo.

Fingrid on kyselyiden mukaan yksi Suomen parhaista työpaikoista. Se näkyy muun muassa esihenkilöiden jatkuvana koulutuksena ja HR:n antamana tukena. Ajankohtaisia koulutuksia ja valmennuksia on ollut esimerkiksi valmentavasta johtamisesta, suorituksen arvioinnista, rekrytoinnista sekä työlainsäädännöstä.

Yrityksen henkilöstöpolitiikka, koulutukset ja selkeät käytännöt tarjoavat Marttilan mukaan hyvää nojaa esihenkilötyöhön.

”Esihenkilöille suunnatut koulutukset ja sparrailuhetket auttavat työssä onnistumista. Mielestäni on tärkeää, että voimme keskustella yhdessä ja tehdä yhteisiä linjauksia asioihin. Meillä on myös asiantunteva ja palveleva HR-yksikkö, jolta saa aina tukea.”

Työn laatu näkyy hyvänä lopputuloksena suomalaiselle yhteiskunnalle

Hyvä ja lämmin työilmapiiri syntyy Marttilan mukaan luottamuksesta – luotetaan työkaveriin. Fingrid-henkeen ja -kulttuuriin kuuluu ideointi, mutta myös rohkeus kyseenalaistaa. Yhdessä onnistutaan ja yhdessä myös virheistä opitaan.

”Fingrid-henki tarkoittaa minulle luottamusta, toisten kunnioittamista.”

”Fingrid-henki tarkoittaa minulle luottamusta, toisten kunnioittamista. Meillä on aitoja ja vastuullisia ihmisiä. Korkea laatu näkyy meidän tekemisessämme.”

Kantaverkkoyhtiönä Fingridillä on merkittävä tehtävä turvata sähkönsiirto suomalaisille ja samalla mahdollistaa tulevaisuuden puhdas sähköjärjestelmä. Yhtiön vastuullinen tehtävä ja rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa tuovat merkityksellisyyttä myös työntekijöilleen.

Hyvä ilmapiiri, avoin ja vastuullinen työkulttuuri sekä merkityksellinen työ toimivat myös vetovoimatekijöinä ja houkuttelevat uusia osaajia taloon.

”Tarjoamme mielekkäitä töitä, mukavia kollegoita ja tukea. Meillä Fingridillä on useita esimerkkejä siitä, että kesätyöntekijänä ollut henkilö on myöhemmin tullut taloon tekemään diplomityötä ja sen jälkeen meille asiantuntijaksi”, Marttila summaa.

Artikkeli on osa Oikotien Vastuullinen työnantaja -kampanjaa.

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *