Search
Close this search box.

Sähkön laatumittaukset parantavat toimitusvarmuutta

Jaa
Fingrid toi kesäkuun 2016 alussa asiakkaidensa ulottuville uuden laatutietojen ekstranet-palvelun, jonka avulla yhtiön asiakkaat saavat entistä tarkemman ja havainnollisemman kuvan liittymispisteidensä sähkön laadusta. Se auttaa tarkkailemaan sähköverkon tilaa ja sitä kautta entisestään parantamaan sähkön toimitusvarmuutta.

Siirtovarmuus_pieniSähkön toimitusvarmuuden merkitys on tullut yhä tärkeämmäksi sitä mukaa, kun sähkön merkitys yhteiskunnalle on kasvanut. Kantaverkon asiakkaille eniten sähkön laadun ongelmia aiheuttavat säähän liittyvät ilmiöt kuten myrskyt ja salamat. Myös asiakkaiden omien laitteiden häiriöt tai poikkeava kuormitus voivat aiheuttaa poikkeamia sähkön laatuun.

Taajuusmuuttajatekniikalla liitetyt sähkökuormat ja sähköntuotanto kasvattavat tarvetta sähkön laadun tarkempaan valvontaan.

_ Tuuli- ja aurinkovoimaa hyödynnettäessä käytetään taajuusmuuttajatekniikkaa. Siitä seuraa sähkön laadun haasteita, joita voidaan tarkkailla paremmin uusilla energiamittareilla, toteaa asiantuntija Antti Kuusela Fingrid Oyj:n Kantaverkkopalvelut-yksiköstä.

Toimitusvarmuuden lisäksi sähkön laatu on myös sitä, että verkossa esiintyy mahdollisimman harvoin ja mahdollisimman pieniä jännitteenvaihteluja. Näiden jännitekuoppien ja -kohoumien paikantaminen ja seuranta onnistuu Fingridin kehittämän uuden laatutietojen ekstranet-palvelun avulla entistä kattavammin ja joustavammin.

Palvelu rakentuu graafisista näytöistä, taulukoista sekä tapahtumalokeista. Palvelun käyttäjä voi tarkastella kantaverkon liittymispisteidensä jännitetason ja välkynnän aikasarjoja sekä lokitietoja. Lokitiedoissa voi tarkastella paikallisia jännitekuoppia ja -kohoumia eri ajanhetkillä.

_ Näin sähköverkossa esiintyvät laatupoikkeamat tulevat noteeratuiksi tarkasti. Tämä auttaa verkon suunnittelussa ja käytössä, ja lisäksi tarvittavia keskeytys- ja huoltotoimenpiteitä voidaan suunnitella ja ennakoida, Kuusela pohtii.

Toista tuhatta uutta mittaria

Uudenlaisen palvelun on mahdollistanut Fingridin energiamittareiden uusinta. Yhtiö on hiljattain vaihtanut yhteensä tuhat uutta energiamittaria, joilla on päätarkoituksensa ohella myös sähkön laadun mittausominaisuuksia.

_ Toisin sanoen näiden mittareiden mittauskapasiteetti on riittävä, jolloin mittaustietoina saadaan käsiteltäväksi suuri määrä big dataa. Kyvykkäät tietojärjestelmät ovat avainasemassa, kun kootaan mittaustietoa jännitteenvaihteluista ja muista sähkön laatuominaisuuksista koko kantaverkon laajuudelta, toteaa energiamittausten asiantuntija Olli Taipale Fingridistä.

Taipale muistuttaa myös, että laatutietoja tarkasteltaessa tulee huomioida energiamittarin mittauspiste, joka voi sijaita myös jakeluverkossa kantaverkkoliitynnän sijaan.

Itse energiamittarit edustavat parasta käytössä olevaa energiamittaustarkkuusluokkaa 0,2S. Sähkön laatutietojen mittaamisessa sama energiamittari edustaa sähkön laadun standardin (IEC610000-4-30) luokkaa B. Sähkön laatumittausten aikasarjoja kerätään nykyisin tietokantaan noin 4,3 miljoonaa tapahtumaa vuorokaudessa.

Energiamittareiden sähkön laatutiedot antavat laajan tarkkailuaineiston liittymispisteidensä sähkön laadusta. Jos liittymispisteessä havaitaan merkittäviä sähkön laatupoikkeamia, suoritetaan tarkka sähkön laadun mittaus erillisellä paikan päällä tuotavalla analysaattorilla.