Search
Close this search box.

Vastuullisuus on tapa toimia oikein

Jaa
Tehtävien säntillinen hoitaminen, toimitusvarmuus, kestävä toimintakulttuuri, siirtoalustan tarjoaminen puhtaalle sähköntuotannolle; sitä on Fingridin vastuullisuus.

Fingridillä on rooli, joka vaikuttaa jokaisen suomalaisen arkeen. Tätä roolia kuluttaja ei välttämättä tunnista. Fingridin tehtävänä on tukea kuluttajan tekemiä arvovalintoja esimerkiksi mahdollistamalla puhtaan sähkön; tuulivoiman, vesivoiman ja ydinvoiman liittämisen kantaverkkoon.

Toisaalta kuluttaja odottaa häiriötöntä sähkönsaantia, olivat sääolosuhteet millaiset tahansa, ja esimerkiksi tuulisähkön tilaaja ei aina tule ajatelleeksi, miten varmistetaan sähkönsaanti, jos ei tuule. Tätä työtä tehdään Fingridissä.

– On täysin ymmärrettävää, että kuluttaja ei tiedosta Fingridin roolia, koska hän ei asioi suoraan kanssamme. Siinä mielessä olemme suuren yleisön keskuudessa suuri ja tuntematon, Fingridin vastuullisuusasioista vastaava lakiasiainjohtaja Marina Louhija sanoo.

Varma sähkö – toimivat prosessit

Sähkön toimitusvarmuus on Fingridin asiakkaille ensisijaista. Teollisuuden tuotantolaitosten prosessit vaativat häiriötöntä sähkönsiirtoa, mikä tarkoittaa, että sähkön toimituksessa ei saa tapahtua pienintäkään katkosta. Prosessit häiriintyvät katkoksesta helposti ja pahimmillaan katkos voi aiheuttaa huomattavat taloudelliset tappiot.

Sähköä tarvitaan jatkossa myös ilmastonmuutoksen torjuntatyöhön. Ajatuksena on poistaa hiilidioksidipäästöt sähkön tuotannosta ja käyttää tätä puhtaasti tuotettua sähköä muiden sektoreiden (lämmitys, liikenne, teollisuuden prosessit) päästöjen vähentämiseen.

– Suomalainen yhteiskunta on sähköriippuvainen, ja meidän perustehtävämme on varmistaa sähkön saatavuus. Tarjoamme puhtaan sähköntuotannon ja sähkönkäyttäjän yhdistävän siirtoverkon, jotta puhtaasti tuotettu sähkö pääsee markkinoille. Jos siirtoverkossa ei ole riittävästi kapasiteettia, sähköntuotantoa joudutaan rajoittamaan. Tämä unohtuu helposti yleisessä keskustelussa, Louhija pohtii.

Uusiutuvan energian lisääminen sisältää paljon mahdollisuuksia, mutta myös riskejä. Esimerkkinä voisi mainita tuulivoiman, jonka tuotanto on kovassa kasvussa myös Suomessa. Vaikka tuulet puhaltaisivat suotuisasti, tuulivoimaloiden tuottama sähkö ei siirry myötätuulen mukana asiakkaille vaan Fingridin tulee tasapainottaa sähköntuotanto ja kulutus joka hetki.

– Sähköntuotannon ja kulutuksen tasapainottaminen on yksi perustehtävistämme. Vastuullamme on pitää sähköjärjestelmä tasapainossa siten, että käyttäjät saavat sähköä keskeytyksettä.

Hyvän johtamisen voimalla

Ympäristö- ja sosiaalinen vastuu ovat usein esillä, kun on puhe yrityksen vastuullisuudesta. Vastuullisuustavoitteiden on oltava kirkkaita myös johtamisen osalta, ja hyvä hallintotapa on Marina Louhijan mukaan kaiken perusta. Yritysvastuun johtamisen tulee olla selkeää. Yritysvastuutavoitteita tulee kyetä seuraamaan ja niiden saavuttamista arvioimaan. Yrityksellä tulee myös olla riskienhallintaperiaatteet, joiden avulla se pystyy seuraamaan tunnistettuja vastuullisuusriskejä.

Vastuullisuus on Louhijan mukaan helppo omaksua Fingridissä, sillä kaikella työllä, jota talossa tehdään, on erityinen yhteiskunnallinen merkitys. Vastuullisuus on tavalla tai toisella jokaisen fingridiläisen työpöydällä. Fingrid pitää osaltaan pyörät pyörimässä Suomessa ja tuottaa sitä kautta arvoa yhteiskunnalle.

– Kun pohdin asiaa, meillä on valtavasti päivittäisiä tehtäviä, joissa vastuullisuus on läsnä. Se tarkoittaa, että toimintakulttuurin on tällöin oltava kunnossa. Tähän panostamme nyt ja tulevaisuudessa.

Lue lisää:

Vihreän rahoituksen investointeja

Iso hiilikädenjälki ilmaston hyväksi

Auditointi vauhdittaa vastuullisuutta

Luonto kiittää tarkkaa ölynseurantaa

 

 

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *