Search
Close this search box.

Sähköpulan uhasta selvittiin säikähdyksellä

Jaa
Kesällä sattunut Olkiluodon sähköasemapalo testasi käytännössä Fingridin valmiutta toimia tositilanteessa, kun uhkana oli mahdollinen sähköpula. Tapauksesta saatiin kokemusta ja harjoitusta sisäiseen koordinointiin ja yhteydenpitoon, mutta myös sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen kehittämiseen vakavissa tilanteissa.

Tilanne sai alkunsa 18. heinäkuuta, kun Fingridin Olkiluodon sähköaseman virtamuuntaja vaurioitui ja aiheutti tulipalon. Sitä seuranneen tulipalon sekä sähköaseman korjaustöiden aikana Olkiluodon molempien ydinvoimalaitosyksiköiden sähkönsyöttö kantaverkkoon keskeytyi.

Fingrid tiedotti ja varoitti aamulla 19. heinäkuuta, etteivät sähkön kotimainen tuotanto ja tuonti mahdollisesti riitä kattamaan sähkönkulutusta, ja sähköpulatilanne on mahdollinen.

Apua tasapainoon tuottajilta, kuluttajilta ja naapurimaista

Häiriöt aiheuttivat jännitekuoppia laajalle alueelle kanta- ja jakeluverkoissa. Olkiluoto 1 oli ilman kantaverkon 400 kilovoltin jännitettä reilut 24 tuntia ja Olkiluoto 2 yli 39 tuntia.

Fingrid käynnisti varavoimalaitoksen noin tunnin ajaksi, kun Olkiluodon ydinvoimalayksikkö 1:n sähkönsyöttö kantaverkkoon keskeytyi. Sähköntuottajat ja -kuluttajat osallistuivat aktiivisesti tilanteen tasapainottamiseen ja naapurimaista saatiin lisää sähköä. Olkiluoto 1 kytkettiin takaisin kantaverkkoon 19.7. illalla myöhään ja Olkiluoto 2 puolestaan 20.7. aamuseitsemän jälkeen, jolloin tilanne palautui normaaliksi.

Vauriot korjattiin nopeasti. Lisäksi aiempien suunnitelmien mukaisesti A-kytkinlaitoksen tilalle rakennetaan kokonaan uusi kytkinlaitos ensi vuonna.


Sähköpulan tasot kuvaavat vakavuusastetta

Sähköpulan kolmiportainen asteikko

Sähköpulan hallintaan liittyvät tilanteet jaotellaan vakavuuden mukaan kolmeen tasoon:

  1. Sähköpula mahdollinen

Kun ennusteiden perusteella on ennakoitavissa, että kotimainen tuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan sähkönkulutusta lähitunteina tai vuorokautena. Fingrid saattaa joutua käyttämään varavoimalaitoksia siinä määrin, että ei kykene ylläpitämään Suomessa mitoittavaa vikaa vastaavaa määrää nopeaa häiriöreserviä (= tuotannon lisäys tai kulutuksen pienentäminen, joka on aktivoitavissa 15 minuutin kuluessa).

  1. Sähköpulan riski suuri

Kun kaikki Suomesta saatavilla oleva sähköntuotanto on käytössä eikä naapurimaista ole mahdollista saada lisää sähköä. Fingrid on joutunut käynnistämään varavoimalaitoksia turvaamaan sähkön riittävyyttä siinä määrin, että ei kykene ylläpitämään Suomessa mitoittavaa vikaa vastaavaa määrää nopeaa häiriöreserviä.

  1. Sähköpula

Sähköpula katsotaan syntyneeksi, kun sähköntuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan kulutusta ja sähkönkulutusta joudutaan kytkemään irti. Jakeluverkonhaltijat suorittavat kulutuksen kytkemisen irti Fingridin ohjeiden mukaisesti siten, että sähkökatkot ovat enimmillään pari tuntia, eikä katkoksia kohdisteta yhteiskunnan kannalta tärkeisiin toimintoihin.

Fingrid on käyttänyt ennen heinäkuun Olkiluoto-tapausta sähköpulamenettelyn ensimmäistä vaihetta viisi kertaa 2000-luvulla. Näistä neljä sijoittui ajanjaksolle 19.-20.1. 2006 koko maassa vallinneen kireän pakkasen vuoksi. Viidennen kerran ensimmäistä vaihetta käytettiin 5.1.2008 Olkiluoto 2:n verkosta laukeamisen seurauksena.