Search
Close this search box.

Suomeen kolmas turvapuisto

Jaa
Kuopiossa avattiin elokuun lopulla työturvallisuuden harjoitusalue, turvapuisto. Turvapuisto on suunnattu organisaatioille käytännönläheiseksi koulutusympäristöksi. Turvapuistoja on myös Espoossa ja Oulussa.

Työturvallisuutta oppii treenaamalla

Turvapuisto tarjoaa organisaatioille mahdollisuuden harjoitella työturvallisuustaitoja oikeita työtilanteita jäljittelevissä harjoituskohteissa. Käytännön harjoittelu edesauttaa turvallisten työtapojen omaksumista, mikä näkyy myöhemmin paitsi onnettomuuksien vähenemisenä, myös toteutuneiden onnettomuuksien tehokkaassa ja oikeanlaisessa hoidossa.

Kuopion harjoitusalueen kohteissa tutustutaan lavastettuihin onnettomuustilanteisiin sekä punnitaan vääriä ja oikeanlaisia toimintatapoja. Harjoituskohteita on tällä hetkellä yli 20 ja ne sijaitsevat kuudella toimialakohtaisella lohkolla:

• teollisuus
• rakentaminen
• sähkö ja energia
• Infrarakentaminen ja kaivostoiminta
• johtaminen
• kauppa, palvelut ja vapaa-aika.

Lisäksi turvapuistossa on yleinen työturvallisuuden lohko. Jokaisesta yksittäisestä harjoituskohteesta on kouluttajien käyttöön laadittu käsikirjoitukset koulutusten laadun varmistamiseksi. Eri harjoituskohteita voi myös yhdistellä.

Kuopion ohella vastaavia käytännönläheisiä koulutusympäristöjä Suomessa ovat Rudus Turvapuisto Espoossa sekä Pohjois-Suomen Turvapuisto Oulussa.

Fingrid on osallistunut Kuopion työturvallisuuden harjoitusalueen sähkö- ja energialohkon suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä Kuopion Sähköverkon ja Voimatelin kanssa.

Lisätiedot: www.ttha.fi

Kuopion uudessa turvapuistossa on yli 20 työturvallisuuden harjoituskohdetta.