Search
Close this search box.

työturvallisuus

Turvallisuus

Ymmärrys ihmisen toiminnasta lisää työturvallisuutta

Inhimillinen tekijä on ajattelutapa, näkökulma, jolla työturvallisuutta
analysoidaan ja kehitetään. Keskeistä on ihmisen toiminnan ymmärrys siitä, miten eri tekijät vaikuttavat työn tekemiseen ja työssä onnistumiseen.

Näkökulma

Töistä kotiin terveenä joka päivä

Kantaverkon investointi- ja kunnossapitotöiden määrä on ennätystasolla. Suuresta työmäärästä huolimatta sähköturvallisuuden toteutuminen on pidettävä etusijalla kaikissa tilanteissa.

Turvallisuus

Työtapaturmat nollataan suunnittelulla

Aurora Linen lähes 50 kilometriä pitkällä työmaaosuudella olot muuttuvat
jopa päivittäin, joten tutunkin työvaiheen turvallisuus tulee varmistaa joka
kerta ennen työn aloittamista. Turvallisuussuunnitelman noudattaminen ja
riskien jatkuva arvioiminen kuuluvat vaativan työmaan arkeen.

Turvallisuus

Työturvallisuus vuonna 2023

Vuonna 2023 Fingridin työkohteissa sattui poissaoloon johtaneita työpaikkatapaturmia enemmän kuin edellisvuonna ja työtapaturmataajuus nousi hieman. Vakavien työpaikkatapaturmien lukumäärä väheni verrattuna edellisvuoteen.

Turvallisuus

Riskittömästi ratissa

Fingridin työmaat tuovat valtakunnalliseen tieliikenteeseen sekä talon omaa väkeä että yhteistyökumppaneita. Turvallinen autoilu edellyttää tieliikennelain noudattamista ja järkeviä valintoja.

Turvallisuus

Tavoitteena nolla tapaturmaa

Turvallisuusajattelu on jo olennainen osa Fingridin työmaiden arkea. Perehdytyksissä ja palavereissa keskustellaan luontevasti turvallisuudesta, ja työmailla henkilöstö tekee viikoittain turvallisuutta parantavia havaintoja.

Tässä kaikki artikkelit.