Search
Close this search box.

Suurinvestointi Olkiluodon solmukohtaan

Jaa

Kantaverkon tärkeimpiin solmukohtiin kuuluva Olkiluodon kytkinlaitos uusitaan ratkaisulla, joka on kokonaisuutena ainutlaatuinen Suomessa. Siihen liittyy Olkiluoto 3:n valmistuttua kolme ydinvoimalaitosta, jotka tuottavat kolmasosan Suomessa kulutettavasta sähköstä. Kokoluokaltaan 10 miljoonan euron hanke lukeutuu Fingridin suurimpiin investointeihin.

Kantaverkon keskeiseen solmukohtaan sijoittuva kokonaisuus tulee koostumaan kolmesta kytkinlaitoksesta ja valvomorakennuksista. 1970-luvun lopulla rakennettu nykyinen ja jo ikääntynyt Olkiluoto A-kytkinlaitos puretaan, ja sen tilalle rakennetaan uusi kaksiosainen 400 kilovoltin kytkinlaitos Olkiluoto 1- ja 2 -ydinvoimaloiden tarpeisiin.

Kaksoiskatkaisijajärjestelmä luotettavuuden takeena

Olkiluoto 3 -laitoksen liittämiseksi rakennetun Olkiluoto B -kytkinlaitoksen lisäksi kokonaisuuden täydentävät C- ja D -kytkinlaitokset sekä omat valvomorakennukset. Uusi kaksoiskatkaisijajärjestelmä parantaa kytkinlaitoksen toimintavarmuutta ja mahdollistaa monipuoliset kytkennät erilaisissa häiriö- ja huoltokeskeytystilanteissa.

– Nykyisen A-kytkinlaitoksen 2-pääkisko+apukisko -rakenne ei vastaa enää tulevaisuuden käyttövarmuusvaatimuksia. Uuden kaksoiskatkaisijajärjestelmän rakenteen ansiosta Olkiluodon voimalaitokset pystytään erottamaan toisistaan luotettavammin. Kytkinlaitosratkaisu mahdollistaa myös lähes rajattomat kytkentämahdollisuudet erilaisten häiriö- ja keskeytystilanteiden selvittämiseksi, sanoo hankkeesta vastaava projektipäällikkö Hannu Heikkinen Fingridistä.

— Olkiluodon 400 kilovoltin kytkinlaitos on kokonaisuutena ainoa laatuaan Suomessa. Kytkinlaitosten väliin rakennettavat pitkittäiskatkaisijakentät mahdollistavat erilaiset kytkennät, joiden ansiosta sähkö saadaan siirrettyä varmasti muualle Suomeen häiriötilanteissakin, Heikkinen sanoo.

Olkiluodon uudistettu kytkinlaitos otetaan käyttöön vuonna 2019.