Search
Close this search box.

Tervetuloa itään, tuulivoima

Jaa
Tuuli- ja aurinkovoiman rakentaminen tasaisemmin koko Suomeen on erittäin kannatettavaa ja tuo monia etuja niin sähköjärjestelmälle, tuulivoimasijoittajille, kunnille kuin sähkön kuluttajille.

Tuulivoimatuotanto on kasvanut Suomessa viime vuosina nopeasti, mutta harvaan asuttuun maahan mahtuu vielä runsaasti lisääkin tuotantoa. Olemme vielä hyvin kaukana esimerkiksi tiheään asutusta Saksasta tuotantolaitosten lukumäärässä. Lisäksi Suomen tuulivoimatuotanto on voimakkaan keskittynyttä alueellisesti: peräti kolme neljäsosaa siitä sijoittuu nyt ja lähivuosina Pohjanmaalle ja länsirannikolle.

Vuoden 2025 loppuun mennessä länsirannikon tuulivoimatuotan­tokapasiteetti on kasvanut noin
5 000 megawattiin, mikä vastaa Suomen ydinvoimalaitosten yhteenlaskettua tehoa. Tämän jälkeenkin alueelle on suunnitteilla tuhansia megawatteja uutta tuotantoa.

Alle neljä prosenttia Suomen rakennetusta tuulivoimasta on Valtatie 5:n itäpuolella.

Itä-Suomen kantaverkko on vahva ja sitä vahvistetaan edelleen tarvittaessa.

Joskus kuulee arvioita, että tuulivoima keskittyy länsirannikolle, koska itäisen Suomen kantaverkko ei ole tarpeeksi vahva uudelle tuotannolle. Tämä ei pidä paikkaansa. Itä-Suomen kantaverkko on vahva ja sitä vahvistetaan edelleen tarvittaessa.

Kun Fingrid saa riittävät tiedot suunnitellusta tuulivoimahankkeesta, kuten hankkeen fyysisestä sijainnista ja tehosta ja kun hankkeen esivalmistelut ovat lähteneet liikkeelle – lentoesteluvista maanvuokrasopimuksiin sekä kunnan ja ELY-keskuksen arvioihin – alamme selvitellä kantaverkon mahdollisia vahvistamistarpeita alueella.

Tätä työtä ei voi tehdä varmuuden vuoksi, vaan tuotantosuunnitelmilla tulee olla realistinen pohja. Olemme keväällä julkaisemassamme sähköjärjestelmävisiossa kuitenkin jo hahmotelleet Itä-Suomeen mahdollisesti tarvittavia verkkovahvistuksia.

Entä ne Itä-Suomen tutkat? Keväällä valmistuneen selvityksen mukaan rakentamisen esteenä aiemmin pidetyn puolustusvoimien aluevalvonnan yhteensovittaminen Itä-Suomessa tuulivoiman rakentamisen kanssa on mahdollista. Asia on nostettu esille myös tuoreessa hallitusohjelmassa.

Tuuli- ja aurinkovoiman rakentaminen tasaisemmin koko Suomeen on erittäin kannatettavaa ja tuo monia etuja niin sähköjärjestelmälle, tuulivoimasijoittajille, kunnille kuin sähkön kuluttajille.

Uuden tuotannon tasaisempi sijoittuminen nopeuttaa luopumista tuontienergiasta ja parantaa näin Suomen energiaomavaraisuutta. Samoin se parantaa sähkön toimitusvarmuutta valtakunnallisesti ja alueellisesti, vähentää säätövoiman tarvetta ja auttaa säilyttämään Suomen yhtenä sähkökaupan tarjousalueena.

Hajasijoitus parantaa myös investointien kannattavuutta mahdollistaen useamman investoinnin toteuttamisen. Ennen kaikkea hankkeet tuovat alueelle veroeuroja ja lisäävät näin alueen elinvoimaa ja kilpailukykyä.

Myös Suomen uusi hallitus aikoo edistää itäisen Suomen tuulivoimahankkeita, joten samalla tulisikin poistaa esteet merituulivoiman rakentamiselle Suomenlahdelle. Esimerkiksi Kymenlaaksossa on jo runsaasti tarjolla kapasiteettia puhtaan tuotannon liittämiseksi kantaverkkoon.

Tervetuloa Itä-Suomeen, tuulivoima!

Jussi Jyrinsalo
johtaja
Fingrid

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *