Search
Close this search box.

Miksi vesivoima on hyvää reserviä?

Jaa
Tulevaisuudessa joustavien resurssien merkitys kasvaa entisestään erityisesti tuotannon mutta myös kulutuksen vaihtelun lisääntyessä. Nopeasti säädettävä vesivoima soveltuu hyvin reserviresurssiksi.

Fingridin keskeisiin tehtäviin kuuluu tasehallinta eli sähkön tuotannon ja kulutuksen pitäminen tasapainossa. Tasehallintaan se käyttää nopeita ja hitaita reservejä, joita hankintaan reservimarkkinoilta. Tulevaisuudessa joustavien resurssien merkitys kasvaa entisestään erityisesti tuotannon- mutta myös kulutuksen vaihtelun lisääntyessä. Nopeasti säädettävä vesivoima soveltuu hyvin reserviresurssiksi, kertoo asiantuntija Otso-Ville Rinne.

Millaisena reservinä vesivoimaa käytetään?

Vesivoimaa käytetään taajuusohjattuna reservinä (FCR) ja automaattisena taajuudenpalautusreservinä (aFRR) sekä säätösähkömarkkinoilla (mFRR). Automaatiota vaativat reservit aktivoituvat muutamassa minuutissa.

Säätösähkömarkkina on manuaalista reserviä, jossa aktivointiaika on 15 minuuttia tilauksesta. Alassäädössä käytetään yli 90-prosenttisesti vesivoimaa ja ylössäädössä noin puolet aktivoiduista tarjouksista on vesivoimaa.

Vesivoiman osuus sekä säätösähkömarkkinoilla että automaattisissa reserveissä on  merkittävä, sillä vesivoima on kustannustehokasta sen nopeasta ja yksinkertaisesta säädettävyydestä johtuen.

Miksi vesivoima on hyvää reserviä?

Vesivoiman tehonsäätö on yksinkertaista ja nopeaa. Vesialtaat vesivoimaloiden vieressä toimivat varastoina. Niihin kerätään vettä esimerkiksi kevät- ja kesäaikaan, jolloin veden virtaus on suurta ja sähkönkulutus matalalla. Varasto otetaan käyttöön, kun sähkönkulutus on korkealla. Vesivoimalla tuotettu sähköenergia saadaan siis nopeasti kasvamaan tai vähenemään. Säätöä voidaan toteuttaa milloin vain.  Ainoastaan tulva-aikaan jokien on pakko virrata täydellä teholla, jolloin säädettävyys heikkenee.

Miten vesivoima toimii säätösähkömarkkinoilla?

Manuaalisia säätöjä tilatessa juuri mahdollisuus nopeaan aktivointiin on iso etu vesivoimatarjousten kanssa. Suuren häiriön, esimerkiksi rajajohtohäiriön tai ison voimalaitoksen verkosta irtoamisen jälkeen, riippuen tuotantokykytilanteesta, voidaan vesivoimaa aktivoimalla saada suuri määrä tehoa nopeasti.

Varsinkin ennakoimattomissa tapauksissa mahdollisuus nopeaan aktivointiin, tilanteesta riippuen ylös tai alas, helpottaa Fingridin valvomossa toimivan operaattorin työtä ja siten tehotasapainon ylläpitoa. Vesivoiman joustavuus huomataan valvomossa myös ns. normaalissa käyttötilanteessa, sanoo tasehallinnan asiantuntija Paavo Pietilä.