Vetytalouden vaikutuksia selvitetään

Jaa
Fingrid on ryhtynyt selvittämään vetytalouden vaikutuksia yhdessä Gasgrid Finlandin kanssa.

Puhtaasti tuotettu vety on tunnistettu yhdeksi merkittäväksi mahdollisuudeksi hillitä ilmastonmuutosta ja voi sopia erityisesti monille teollisuuden sektoreille, jotka ovat muutoin vaikeasti puhdistettavia.

Sähköverkolla, potentiaalisella vetyverkolla ja energian varastointimahdollisuuksilla on merkittävä rooli Suomen vetytalouden luomisessa. Tarkoitus on tutkia vedyn tuotantoon ja kulutukseen liittyviä tulevaisuuden mahdollisia kehityskulkuja Suomessa sekä niiden asettamia vaatimuksia sähkön ja kaasun kantaverkkoyhtiöille. Yhteistyön aikana selvitetään, miten Suomen sisäinen sekä vedyn viennin mahdollistava vetyverkko vaikuttaisi energiansiirtojärjestelmään kokonaisuutena.

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Fingrid Oyj
Läkkisepäntie 21
00620 Helsinki
Puh. 030 395 5267

Fingrid.fi
Evästeasetukset
Tietosuojaseloste

Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle varman sähkön ja muovaamme kustannustehokkaasti tulevaisuuden puhdasta, markkinaehtoista sähköjärjestelmää.