Vuoden 2019 kantaverkkomaksut laskevat

Jaa
Fingrid laskee vuoden 2019 alusta sähkön siirtomaksuja kantaverkossa.

Siirtomaksut ovat Suomessa eurooppalaisesti vertaillen hyvin edullisia. Maksujen alentamisen ensi vuodelle mahdollistavat alkuvuoden 2018 positiivinen tuloskehitys, erinomainen kustannustehokkuus, maltillinen investointitahti ja ennakoitu lievä sähkön kulutuksen kasvu.

Loistehomaksujen osalta noudatetaan aiemmin sovittua asteittain nousevaa hintatasoa, jonka tavoitteena on vähentää loissähkön siirtoa kantaverkossa.

Fingridin tavoitteena on pitää hintamuutokset jatkossakin maltillisina oikein ajoitetulla ja mitoitetulla investointiohjelmalla, kehittämällä edelleen markkinaehtoista ulkoistettua toimintamallia ja hyödyntämällä digitalisaation tuomia mahdollisuuksia.

Fingrid Oyj
Läkkisepäntie 21
00620 Helsinki
Puh. 030 395 5267

Fingrid.fi
Evästeasetukset
Tietosuojaseloste

Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle varman sähkön ja muovaamme kustannustehokkaasti tulevaisuuden puhdasta, markkinaehtoista sähköjärjestelmää.