Search
Close this search box.

Aivomme ovat hyviä säästämään energiaa, mutta eivät sähköä

Jaa
Tehokkaimpia tapoja säästää energiaa on muuttaa ympäristöä siten, että energiaa säästyy automaattisesti.

Energiakriisin vuoksi sähkön säästäminen oli talvella tarpeen. Tämä vaati ihmisiltä oman käyt­täytymisensä muuttamista – asioita tuli tehdä eri tavalla kuin aikaisemmin.

Oman käytöksen muuttaminen kuulostaa hel­polta, mutta psykologisen tutkimuksen perusteel­la se on itse asiassa usein hyvin haastavaa.

Käyttäytymisen muutos lähtee halusta toimia eri tavalla, eli motivaatiosta. Motivaatiota sähkön säästämiselle on erilaista: Viime talvena osa joutui säästämään sähköä selvitäk­seen sähkölaskuista. Tämä on ulkoista motivaatiota, joka on vahvaa, kun tilanne on päällä. Se kuitenkin todennäköisesti katoaa sähkön hinnan laskies­sa.

Toisilla halu sähkön säästä­miseen liittyy johonkin arvoon, kuten ympäristön suojeluun. Tällainen motivaatio säilyy pi­dempään, mutta ei välttämättä johda nopeaan toimintaan.

Motivaatio on välttämätöntä käyttäytymisen muuttamiselle, mutta yksin se ei vielä riitä.

Ensinnäkin muutoksen tekevät vaikeaksi automatisoituneet tavat toimia. Jos miettisimme syvällisesti kaikkia asioita, joita teemme, emme saisi mitään aikaan.

Aivomme säästävätkin energiaa hoitamalla tutut toimet, kuten suihkussa käymisen ilman, että meidän tarvitsee juurikaan ajatella asiaa.

Tämä on arjessa kätevää, mutta automatisoi­tuneen tavan muuttaminen on vaikeaa silloinkin, kun ihminen haluaisi toimia uudella tavalla. Vaikka haluaisi säästää energiaa, voi olla, että asia tulee mieleen vasta 15 minuutin lämpimän suihkun jälkeen.

Toiseksi ympäristö ja yhteisö, jossa elämme, vaikuttaa siihen, miten käyttäydymme. Jos muu­toksen tekeminen on kallista, vaikeaa tai emme tiedä miten se tulisi tehdä, niin se jää helposti tekemättä. Samoin jos ympärillämme olevat ih­miset vastustavat muutosta, on sitä vaikea saada aikaan.

Käyttäytymisen muuttami­nen on helpointa, kun siihen on vahva motivaatio, asiasta ei ole entisiä rutiineja ja ympäris­tö sekä läheiset ihmiset tukevat muutosta. Energiakriisi lisää kyllä monien ihmisten moti­vaatiota säästää sähköä, mutta jos muut muutosta tukevat asiat eivät ole kunnossa, voi säästäminen jäädä ajatuksen tasolle.

Tutkimusten perusteella tehokkaimpia tapoja säästää energiaa on muuttaa ympäristöä siten, että energiaa säästyy automaattisesti sen sijaan että pyritään muuttamaan ihmisten tapoja. Omassa elämässä näin voi koettaa tehdä esi­merkiksi tiputtamalla asunnon lämpötilaa tai jos siihen on mahdollisuus, tekemällä energiatehok­kuusremontin.

Tällainen asia tarvitsee tehdä kerran ja sen jälkeen siitä on hyötyä myös silloin, kun aivot haluavat taas elää arkea autopilotilla.

Nils Sandman on psykologian tutkija Turun yliopistossa. Hänen tutkimusalansa ovat terveys­- ja ympäristöpsykologia.

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *