Search
Close this search box.

Arjen innovaatioesimerkit: Äänikamera ja turvallisuusraportointi

Jaa
Fingridin innovaatiotoiminta tähtää ensisijaisesti tehokkaampaan ja laadukkaampaan toimintaan. Arjen esimerkkeinä ovat Noiseless Acoustics -äänikamera ja NordSafety-raportointijärjestelmä.

Tehokas ja tarkka äänikamera

Fingrid haki avoimessa ideakilpailussaan 2016 uusia kehitysideoita kantaverkon kunnossapitotöiden ja viankorjauksen parantamiseen ja kehittämiseen. Noiseless Acoustics -äänikamera valikoitui neljän parhaan innovaation joukkoon ja pääsi jatkokehittelyyn.

Äänikameroita on nyt hankittu Fingridin käyttöön 12 kappaletta, ja ne ovat nyt olleet tuotantokäytössä vuoden 2018 alusta asti. Kameroiden käytöstä on tehty kolmivuotinen sopimus.

Kamera paikantaa poikkeavia ääniä, jotka tyypillisesti ovat merkki alkavasta viasta tai rikkinäisestä laitteesta. Akustisen kameran mikrofonit ovat tehokkaita ja ne poimivat tarkasti ääniä eri taajuuksilta.

Tekniikka soveltuu käytettäväksi myös voimajohtojen kunnossapidossa. Tyypillisesti ongelman sijainti tiedetään vain suunnilleen, ja äänikamera löytää viallisen komponentin helposti.

– Uskon, että tulevaisuudessa äänikameran ja pienoishelikopterin käyttö yhdessä tulee yleistymään. Kopteriin kiinnitetty mikrofoni kerää tehokkaasti tietoa laajalta alueelta, kertoo hyvistä kokemuksista ylläpitopäällikkö Jari Helander.

Helanderin mukaan esimerkiksi erilaisten anturien hinnat ovat viime aikoina laskeneet huomattavasti. Kymen sähköasemalle on asennettu 360 kappaletta antureita eri ohjauslaitteisiin mittaamaan eri suureita.  Sijoitus maksaa itsensä takaisin, kun ihmistyötä tarvitaan vähemmän ja häiriöiden mahdollisuus vähenee.

Raportoitua turvallisuutta

Fingridillä on käytössä NordSafetyn kehittämä mobiilijärjestelmä, joka seuraa oman henkilökunnan ja toimittajien turvallisuuden tunnuslukuja. Järjestelmän kehitystyö oli molemmille osapuolille uutta luova pilottiprojekti. NordSafetylle onnistunut lopputulos toi paljon näkyvyyttä ja kasvua.

Ratkaisu helpottaa huomattavasti työturvallisuuden seurantaa, kun raportit ja ilmoitukset voi tehdä heti työmaalla. Erillisten lomakkeiden täyttäminen on vähentynyt.

Järjestelmä seuraa sekä reagoivia että ennakoivia työturvallisuusmittareita. Ennakoivilla mittareilla saadaan tietoa työturvallisuuden eteen tehdystä työstä ja piilevistä vaaratekijöistä, ja parhaimmillaan vaaratilanteet pystytään ennaltaehkäisemään.

– NordSafety raportointijärjestelmän käyttöönoton jälkeen mm. turvallisuushavaintojen määrä on merkittävästi kasvanut. Lisäksi pystymme melkein reaaliajassa seuraamaan työmaidemme työturvallisuustilannetta, kertoo turvallisuuden erikoisasiantuntija Karri Koskinen.

Järjestelmä on käytössä kaikissa investointihankkeissa ja kunnossapidossa, ja sitä käytetään myös laatu- ja ympäristöasioiden raportointiin.