Search
Close this search box.

Aurinkovoiman valoisa tulevaisuus

Jaa
Aurinkoenergian tuotanto kasvaa nopeasti. Ensimmäiset isot aurinkopuistot ovat toiminnassa, ja rakentamis- ja suunnitteluvaiheessa niitä on runsaasti lisää.

Ilmatar on ottanut isoja askeleita aurinkoenergiahankkeissaan. Yhtiöllä on runsaan vuosikymmen kokemus tuulivoiman rakentamisesta, mutta nyt tuotantopalettiin on haluttu myös aurinkovoimaa.

”Kysyntä päästöttömälle kotimaiselle sähkölle on kasvanut. Aurinkopaneelien hinnat ovat laskeneet ja aurinkoenergian tuotanto on myös Suomessa tullut kannattavaksi”, Head of Solar Engineering Elina Kärkimaa perustelee.

Hänen mukaansa aurinkovoima ja tuulivoima tukevat toisiaan: silloin, kun ei tuule, aurinko usein paistaa ja toisinpäin. Myös hankeprojekteina aurinko- ja tuulivoimalla on samankaltaisuuksia.

Erojakin on, sillä aurinkopuistohankkeet ovat yleensä hallinnollisesti kevyempiä niiden vähäisempien ympäristövaikutusten vuoksi. Samasta syystä aurinkopuistot eivät yleensä herätä voimakasta vastustusta.

Lentokenttä uusiokäyttöön

Ilmattaren pelinavaus on Joroisissa toimivaviiden megawatin aurinkovoimala. Sen edellyttämä viiden hehtaarin tila löytyi entiseltä lentokentältä.

Kärkimaan mukaan Joroisissa vallitsee myönteinen ilmapiiri aurinkopuistohankkeelle, ja yhteistyö sidosryhmien kanssa on sujunut hyvin. Oleellinen tekijä on myös yhteistyö kantaverkkoyhtiön kanssa.

Ilmatar omistaa voimalahankkeet alusta loppuun saakka koko elinkaaren ajan. Yhtiö toimii myös Ruotsissa, joten vertailupohjaa on kertynyt erilaisista käytännöstä.

”Uusiutuvan energian hankkeita kehitetään hyvässä yhteistyössä verkkoyhtiöiden kanssa”, toteaa Head of Solar Engineering Elina Kärkimaa Ilmattaresta.

”Suomessa uusiutuvan energian hankkeita kehitetään hyvässä yhteistyössä verkkoyhtiöiden kanssa. Vuoropuhelu on äärimmäisen tärkeää. Hankeriskejä saadaan pienennettyä, kun meillä on ennustettavuutta kustannuksista ja siitä, saako verkkoon liitettyä uutta kapasiteettia tai onko alueelle tulossa muita hankkeita.”

Kärkimaa näkee aurinkovoiman merkittävänä mahdollisuutena myös itäiselle Suomelle, jonne tuulivoiman rakentamiselle on ilmavalvonnan vuoksi enemmän rajoitteita.

Joroisissa Ilmatar on testannut teknisiä ratkaisuja ja kerryttänyt käytännön kokemusta. Yhtiön seuraavat hankkeet ovatkin huomattavasti suurempia, jopa yli sadan megawatin aurinkopuistoja.

Vaikka isompi aurinkovoiman tuotanto on Suomessa uutta, maamme on kansainvälisesti kuitenkin jälkijoukoissa ottamassa teollista aurinkovoimaa käyttöön pohjoisen sijainnin vuoksi.

”Aurinkovoimassa on omanlaisensa tekniset riskit, sillä aurinkopuisto voi koostua sadoista tuhansista aurinkopaneeleista ja systemaattisiin virheisiin ei ole varaa. Aurinkoenergian hyödyntäminen kestävästi vaatii hyvää laatua ja suunnittelua. Tässä kansainvälisen osaamisen hyödyntäminen on arvokasta.”

Tuulta ja aurinkoa hybridipuistossa

Myös Helen täydentää tuotantopalettiaan aurinkovoimalla. Tällä hetkellä yhtiöllä on Nurmijärvellä 1,5 megawattipiikin aurinkopuisto ja tulossa ovat Lohjan 10:n ja Kalannin 206 megawattipiikin aurinkopuistot.

”Liitettävyys on keskeinen kriteeri aurinkopuiston sijaintia pohdittaessa”, sanoo Senior Manager Jari Kottonen Helenistä.

”Aurinkovoima on tuulivoiman ohella tärkeä osa Helenin kannattavaa vihreää siirtymää”, Senior Manager Jari Kottonen kertoo.

Myös hän sanoo tuulivoiman ja aurinkovoiman täydentävän hyvin toisiaan. Konkreettisesti näin tapahtuu Kalajoen Juurakon hybridisähköpuistossa, jossa tuuli- ja aurinkovoimaa tuotetaan hyödyntämällä yhteistä sähköverkkoinfrastruktuuria. Alueen tuulivoimapuisto on Helenin ja aurinkovoimasta vastaa Solarigo Systems Oy.

”Aurinko- ja tuulienergian tuotanto osuvat niin hyvin yhteen, että hybridipuisto pystytään tekemään yhden liittymän kautta. Hybridisäätäjä huolehtii siitä, ettei Fingridin kanssa sovittu maksimiteho ylity.”

Pohjanmaalla Lakiakankaalla Helenin tuulipuistoa puolestaan täydentää akkuvarasto. Sielläkin yhteys verkkoon hoidetaan yhden liittymän kautta.

”Liitettävyys on keskeinen kriteeri aurinkopuiston sijaintia pohdittaessa.”

Siksi hankkeiden ensimmäisiä vaiheita onkin pyytää liitettävyyslausunto verkkoon. Kottonen kertoo, että käytännössä jo ennen virallista lausuntokierrosta näkemystä kysytään Fingridin yhteyshenkilöltä.

Aurinkoenergia reservinä

Sääriippuvaisen energiatuotannon lisääntyessä kasvaa myös sen hyödyntäminen reservimarkkinoilla, jotta tuotantotaso saadaan tasattua kulutuksen kanssa.

Aurinkoenergia voi tarjota alassäätöä, eli verkkoon syötetyn tuotantotehon alentamista, ilman alkuperäisen tuotantotason rajoittamista. Myös ylössäätö on mahdollista, jos tehoa voidaan lisätä pyynnön saapuessa. Aurinkopuiston joustokykyä voidaan myös tukea asentamalla aurinkovoimalan yhteyteen akkuvarasto.

Aurinkoenergian tuottajille säätökyvyn tuominen reservimarkkinoille tuo taloudellista hyötyä. Reservimarkkinoiden vaatimukset on syytä ottaa huomioon jo aikaisessa vaiheessa, jotta kohteen tekninen toteutus tai erilaiset tuotantosopimusrakenteet eivät rajoita puiston reservikykyä.

Päästötöntä sähköä

Vuonna 2030 Suomessa tuotetaan aurinkovoimalla Fingridin arvion mukaan sähköä jo yhdeksän terawattituntia. Kehitys vahvistaa sähköntuotannon irrottautumista fossiilisesta tuotannosta. Jo vuonna 2022 päästöttömän sähkön osuus Suomessa tuotetusta sähköstä ylitti 90 prosenttia.

Muutosvauhti aiheuttaa vaatimuksia sähköjärjestelmän kehittämiselle. Aurinkopuistojen liittä­minen sähköjärjestelmään vaatii selvitykset kyseisen verkon osan kapasiteetista ja suunnitelmat tuotannon liittämisestä verkkoon.

Fingridin suunnittelupäällikkö Aki Laurilan mukaan aurinkovoiman käyttöönotto voi tapahtua joissakin verkon osissa nopeasti, mutta toisaalla verkkoa voidaan joutua rakentamaan lisää.

Laurila korostaa tiedonvaihdon tärkeyttä ja kannustaa hanketoimijoita olemaan yhteydessä Fingridiin jo suunnittelun varhaisessa vaiheessa.

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *